Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4470
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEşmeli, Kiraz-
dc.date.accessioned2023-08-03T19:03:53Z-
dc.date.available2023-08-03T19:03:53Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.issn2146-538X-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17714/gumusfenbil.1228887-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1187349-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/4470-
dc.description.abstractUltrasonik işlemin kullanımı çoğunlukla ince kömürlerin flotasyon işlemi için araştırılmıştır, ancak yağlarla aglomerasyona uygulanması son derece sınırlıdır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, gazyağı kullanılarak ultrasonik işleminin yağ aglomerasyon süreci üzerindeki etkisini araştırmaktır. Ultrasonik, ön işlem aşamasında ve aglomerasyon aşamasında olmak üzere iki farklı şekilde kullanılmış ve farklı sonuçlar bulunmuştur. Ön işlem aşamasında ultrasonik kullanımı linyit süspansiyonunun kül içeriğini azalttı ve yanabilir kömür verimini artırdı. Öte yandan, aglomerasyon aşamasında ultrasonik kullanımı kömürün yağ aglomerasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. Yağ aglomerasyon başarısını etkileyen diğer faktörler ultrasonik sistemin güç ve tedavi süresiydi ve düşük güç değeri ve kısa süreli ultrasonik işlem ile aglomerasyon başarısının arttığı sonucuna varıldı. Sonuç olarak, %26.02 kül içeriğine sahip kömür, optimum koşullar altında ultrasonik ön işlemle %10.03 kül içeriği ve %79.06 yanabilir verim ile zenginleştirildi.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleUltrasonik İşlemin Linyit Süspansiyonunun Yağ Aglomerasyonu Üzerine Etkisien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.17714/gumusfenbil.1228887-
dc.departmentKTÜNen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage471en_US
dc.identifier.endpage481en_US
dc.institutionauthor-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1187349en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept02.12. Department of Mining Engineering-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.17714-gumusfenbil.1228887-2870283.pdf867.05 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

2
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.