Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/436
Title: Konya-Türbeönü tescilli kerpiç yapılarının restorasyonunda kullanılacak uygun harç tayini
Other Titles: Determining the appropriate mortar to be used in restoration of Konya-Türbebönü registered adobe buildings
Authors: Tosun, Mustafa
Demirtaş, Gülnihal
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışması ile geleneksel kerpiç yapıların özgün kerpiç malzemesiyle ve aynı zamanda kerpiç malzemenin özelliklerini iyileştirerek elde edilecek yeni malzemelerle de restorasyonunun yapılabilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda geleneksel kerpiç harcının kireç, alçı, çimento ve yün gibi katkı maddeleriyle özelliklerini iyileştirerek elde edilecek harçların restorasyon çalışmalarında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çeşitli katkı maddeleri katılarak yapılan kerpiç stabilizasyonu ile kerpiç tuğlası, kerpiç sıvası ve dövme kerpiç malzemelerinin özelliklerinin iyileştirildiği yapılan kaynak araştırması ile tespit edilmiştir. Tez çalışması kapsamında ise kerpiç örgü harcı ve onarım harcının özelliklerinin katkı maddeleri katılarak iyileştirilmesi araştırılmıştır. Elde edilecek harçların restorasyon uygulamalarına uygunluğunu araştırmak için ise Konya Türbeönü evleri araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Konya yöresinde tarihi kerpiç evler az sayıda olarak Türbeönü semtinde bulunmaktadır ve tescillenerek koruma altına alınmışlardır. Çalışma kapsamında yapılan deneysel çalışma, kimyasal ve petrografik malzeme analizi, kerpiç harcı ve kerpiç numunelerine ilişkin fiziksel ve mekanik performans deneyleri ile duvar numunelerine ilişkin diyagonal kayma deneylerini kapsamaktadır.
With this thesis, it is aimed to make the restoration of traditional adobe structures with original adobe material and also with new materials to be obtained by improving the properties of adobe material. In this context, the availability of traditional adobe mortar in the restoration by improving its properties with lime, gypsum, cement and wool additives was investigated. It was determined by the literature research that the properties of mud brick, mudbrick plaster and rammed earth materials were improved by adobe stabilization by adding various additives. Within the scope of the thesis, it was investigated to improve the properties of adobe mortar and repair mortar by adding additives. In order to investigate the suitability of the mortars to be used for restoration applications, Konya Türbeönü houses have been identified as research areas. Historical mudbrick houses are located in the district of Türbeönü in Konya region and they have been registered and taken under protection. The experimental study conducted within the scope of the study includes chemical and petrographic material analyzes, physical and mechanical performance tests on adobe mortar and adobe samples, and diagonal shear tests on wallettes.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH4BZy1mbNW8KYUqMU2nD1ERMGR7IwtqKrLbC0wRSwtYu
https://hdl.handle.net/20.500.13091/436
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
615873.pdf21.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

260
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

34
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.