Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/418
Title: Buhar seperatörlerinin performans değerlendirmesi için bir kalorimetre tasarımı
Other Titles: A calorimeter design for performance evaulation of steam seperators
Authors: Bilir, Şefik
Demir, Fatih
Keywords: Enerji
Energy
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Buhar kazanı
Steam boiler
Kalorimetre
Calorimeter
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Buharın kuruluğu, buharın üretilmesinden nihai tüketim noktalarında kullanılmasına ve bu iki nokta arasında taşınmasına kadar büyük önem taşımaktadır. Islak buharda, doymuş sıvı ve buhar karışımının birbirinden ayrılmasını sağlayan buhar seperatörleri, buharın bulunduğu; buhar üreteci, tesisat ve tüketim noktalarında farklı türlerde kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, su borulu buhar kazanlarının üst (buhar) dramlarında buhar kuruluğunu artırmak için kullanılan seperatör türlerinden, yatay tip siklon seperatörlerin performans değerlendirmesi için bir test düzeneği tasarımı ve imalatı yapılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu deney düzeneği; test için gerekli buharı üreten elektrikli buhar jeneratörü, seperatörün yer aldığı buhar dramı, buhar kuruluğunun ölçümünde kullanılan kalorimetre ve kalorimetrenin doğrulanması amacıyla tasarlanan buhar kızdırıcı olmak üzere dört ana üniteden meydana gelmektedir. Seperatörün performans değerlendirmesi için gereken seperatörün giriş ve çıkışındaki buhar kurulukları, ölçüm yöntemlerinden olan ayrıştırma ve kısılma kalorimetresi metoduyla belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda incelenen yatay tip siklon seperatörün veriminin, test basıncının artışına paralel olarak yükseldiği gözlemlenmiştir.
Dryness fraction (quality) of the steam is highly important in places where steam is generated, consumed and conveyed. Steam separators which allow separation of saturated steam and saturated liquid phases from each other are used in steam boilers, on steam lines and consumption points with different types. In the scope of this study, some tests have been realized on a test unit which was designed and manufactured for performance evaluation of horizontal cyclonic type saperators. This is one of the seperator types used for increasing dryness fraction of steam in the upper (steam) drum of water tube boilers. The test unit consists of 4 pcs main sub-systems. These are; the electric powered steam generator where required steam sample for the tests is generated; steam drum including separator; calorimeter unit used for measurement of dryness fraction of steam and steam superheater designed for verification of measured values by the calorimeter. Dryness fraction values of steam at the inlet and outlet of the separator, required for performance evaluation of the separator have been obtained by separating and throttling calorimeter method which is one of the methods for measurement of the dryness fraction of steam. It is observed from the results that, efficiency of the investigated horizontal cyclonic type separator increases with increased test pressure.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmW3I-evybEQj2xdc22bcFVD0QV7Mqk8cnFl9M3KAo_vl
https://hdl.handle.net/20.500.13091/418
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
574140.pdf30.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

12
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.