Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4101
Title: Bluetooth Controlled Hexapod Robot Design
Authors: Kavlak, Koray
Kartal, İbrahim Ali
Keywords: Bluetooth control
hexapod robot
strength analysis
servo motor.
Bluetooth control
hexapod robot
mukavemet analizi
servo motor
Issue Date: 2021
Abstract: Çok ayaklı robotlar uzay çalışmalarında, doğal afetlerde ilk yardım ile arama ve kurtarma faaliyetlerinde, savunma sanayisinde, tehlikeli ve patlayıcı maddelerin tespit ve imhasında, madencilikte, nükleer santrallerde ve daha birçok alanda kullanılmaktadırlar. Çok ayaklı robotlar sınıflandırmasında yer alan hexapod robot, yürümek veya hareket etmek için altı ayağı olan bir robot olarak tanımlanır. Hexapod robotlarda ayakların yerleşimi, ayak tasarımları ve yürüyüş biçimleri için çok fazla olasılık bulunmaktadır. Herhangi bir yüzeyde dengeli, kararlı ve esnek hareket etme yeteneğine sahip olduğu için tercih edilir. Bu çalışmada hexapod robotun bluetooth kontrollü olarak tasarımı ve imalatı yapılmış, gövde ve ayak uzvunun mukavemet analizleri Ansys programında gerçekleştirilmiştir.
URI: https://doi.org/10.31590/ejosat.960612
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1159951
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4101
ISSN: 2148-2683
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31590-ejosat.960612-1853820.pdf776.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

2
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.