Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4089
Title: Güvenlik Mürekkebi İle Basılan Tasarım Çalışmasının Baskı Sonuçlarının İncelenmesi
Authors: Kısa, Mustafa
Issue Date: 2023
Abstract: Görsel iletişim ve tasarımda en önemli hedeflerinden birisi, yapılan tasarım çalışmalarının tüm üretim aşamalarını geçtikten sonra ürün ve hizmete dönüşmesi ve bu ürünün hedef kitle tarafından kabul görmesini sağlamaktır. Günümüzde neredeyse birçok ürün piyasalarda sahtecilikle karşı karşıya kalmaktadır. Sahte ürünler birçok yönden üreticiyi ve tüketiciyi etkilemektedir. Bu sahte ürünler, aslından daha ucuz olmasına rağmen kimi zaman ekonomik açıdan kimi zamanda sağlık açısından tüketiciyi etkilemektedir. Basılı evrak ve ürünlerin büyük bir çoğunluğu kâğıt ve naylonsu hammaddelerden meydana gelmektedir. Kâğıt, bu ürün yelpazesi içinde birinci sırada bulunmaktadır. Kurumsal çalışmalar yapan bir tasarımcı, çalışmış olduğu görsel tasarımlarda yaptığı tasarımın ürüne dönüşmeden önce güvenliğini de düşünerek, bazen tasarımın bir parçası olacak şekilde bazen de çalışmanın içinde gizli kalacak şekilde tedbirler almalıdır. Bu tedbirler kimi zaman sadece tasarımcının vakıf olduğu görsel bilgidir. Kimi zamanda bu tedbirler görünmez mürekkeplerle yapılmış tasarımsal bir çalışmanın baskıya dönüşmesidir. Çalışmada görünmez mürekkeplerle yapılmış tasarımsal bir çalışmanın baskıya dönüşmesi ele alınmıştır. Sahteciliğe karşı önlem almak için güvenlik mürekkebiyle farklı marka kâğıtlar üzerine baskı yapılmış ve sonrasında UV ışık altında test edilmişlerdir. Test sonucunda farklı kâğıtlara yapılan baskı sonucunda kâğıtlar üzerinde oluşan güvenlik görüntüleri üç farklı marka kâğıtta UV ışığa tepki vermiş ve görüntü oluşmuştur. Bir tanesinde ise UV ışık altında tepki vermeyerek görüntünün oluşmadığı görülmüştür. Yapılan test sonucunda sahteciliğin önüne geçebilmek için tasarımcının çalışmasında, ürünü zihninde üç boyutlu olarak canlandırıp tasarımı gerçekleştirirken artık taşıyıcıların da vereceği tepkileri de dikkate alarak çözümler üretmeleri gerekmektedirler.
URI: https://doi.org/10.29228/Joh.67764
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1170967
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4089
ISSN: 1308-5298
2148-4260
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
document (2).pdf390.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

62
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.