Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/389
Title: Bir finans kurumunda bpmn 2.0 ile iş süreç modelleme ve kritik performans göstergelerinin oluşturulması
Other Titles: Business process modeling and creating critical performance indicators with bpmn 2.0 in a financial corporation
Authors: Sarucan, Ahmet
Çıraklı, Hüseyin Çağrı
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde globalleşmenin sonucu olarak, bir kuruluşun iş süreçlerinin etkin yönetimi daha önem kazanmıştır. Ancak ürün tiplerindeki artış, hızlı bilgi transferi ihtiyacı gibi sebeplerden dolayı süreç yönetimi özellikle finans kuruluşları için çözülmesi zor olan bir problem haline gelmiştir. Bundan dolayı bu tür problemlerin çözümünde tanım tabanlı ve evrensel dil standartlarının uygulandığı yöntemler ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, finans kurumları için uygulanan iş süreçleri yönetim sistemleri ele alınmıştır. Problemin çözümünde BPMN 2.0 standartlarına uygun uluslararası piyasada geçerliliği olan diğer uygulamalar incelenmiş ve bunun finans kurumlarına uygulanabilirliği esas alınmıştır. Ayrıca İş Yönetim Sistemleri ile alakalı detaylı analizler yapılmış ve performans ölçümlerinin önemli olduğu ve her sürecin kendi içerisinde tanımlanması gerektiği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde oluşturulan İş Yönetim Sistemleri altyapısının uygulamasında müşteri memnuniyetinin büyük önem arzettiği "Senin Bankan Hesap Başvuru" süreçleri değerlendirilmiş ve performans göstergeleri gösterilmiştir.
As a consequence of globalization, effective management of organizational business processes gained importance for many corporates today. Nevertheless, in particular for the financial corporates, handling such processes has turned into a problem that is difficult to manage. In order to mitigate this problem, methods that make use of declarative and universal language standards have been put forward. From this perspective, in this study, we have examined the business process management systems in order to help mitigate the so mentioned problem of managing business processes. In particular, we have studied the BPMN 2.0 compliant systems in order to see whether these systems can be applicable for financial corporates. Moreover, we have analyzed the business management systems in detail and arrived into the conclusion that every process needs to be defined within its own context with respect to performance measurements. In addition, we found that customer satisfaction is crucial in business management systems infrastructure. Our results have been particularly reached by studying the "Your Bank Account Application" processes for which performance indicators have been pointed out.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmXzlLFe4Vt7_I0u5oGquh3ZQ6xN0urtZfRj5d-px0ZWW
https://hdl.handle.net/20.500.13091/389
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
571033.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

62
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.