Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3780
Title: KURŞUNLU-DAĞDERE (KONYA) ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE CEVHER POTANSİYELİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: Arık, Fetullah
Ateş, Zahide Seher
Özen, Yeşim
Keywords: Jeokimya
Kurşunlu
Dağdere
Konya Geochemistry
Kurşunlu
Dağdere
Konya
Issue Date: 2022
Abstract: Kurşunlu ve Dağdere (Selçuklu-Konya) civarında yaklaşık 132 km2 lik bir alanın cevher potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. İnceleme alanında Ladik Metamorfikleri’ne ait Silüriyen (?)-Permiyen yaşlı Sızma grubunda yer alan rekristalize kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ve dolomitlerden oluşan Bozdağ formasyonu, fillit, metakumtaşı, rekristalize kireçtaşı, metaçört, şist ve metakarbonat olistolitlerinden oluşmuş Bağrıkurt formasyonu ve bu birimlerle yer yer ara seviyeli yer yer de dayklar şeklinde kesen Karadağ metamagmatikleri yer alırken Ardıçlı grubunda ise, metakonglomera, fillit metakumtaşı ve rekristalize kireçtaşlarıyla temsil olunan Bahçecik formasyonu ve bu birimle dereceli geçişli metakarbonat ve metakırıntılılardan oluşan Ertuğrul formasyonu yer almaktadır. İnceleme alanındaki jeokimyasal analiz sonuçları bu birimler içerisinde yer alan cevherli numuneler içinde başlıca iki mineralizasyon grubu olduğunu göstermiştir. Bunlar, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık mineralizasyonları olarak tanımlanmıştır. Üst Devoniyen-Permiyen döneminde gerçekleşen magmatizma ile ilişkili olduğu düşünülen yüksek sıcaklık mineralizasyonunda yer alan Fe2O3, Cu, Pb, Zn ve Mo, bazı örneklerde oldukça yüksek olup Fe2O3 % 56.62’ye, Cu 255 ppm’e, Pb 685 ppm’e, Zn 1426 ppm’e ve Mo 72 ppm’e ulaşmaktadır. İkinci önemli mineralizasyon ise düşük sıcaklıklı mineralizasyon grubu olup Hg başta olmak üzere, Sb, As, Tl, Ag ve Au ile temsil edilmektedir. Bazı örneklerde Hg 100 ppm’e, Sb 182 ppm’e, As 951 ppm’e, Tl 20 ppm’e, Ag 3.3 ppm’e ve Au 63 ppb’ye ulaşmaktadır.
URI: https://doi.org/10.31796/ogummf.1104519
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1148746
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3780
ISSN: 2630-5712
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31796-ogummf.1104519-2378427.pdf2.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

10
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.