Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3780
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorArık, Fetullah-
dc.contributor.authorAteş, Zahide Seher-
dc.contributor.authorÖzen, Yeşim-
dc.date.accessioned2023-03-03T13:35:02Z-
dc.date.available2023-03-03T13:35:02Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2630-5712-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31796/ogummf.1104519-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1148746-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3780-
dc.description.abstractKurşunlu ve Dağdere (Selçuklu-Konya) civarında yaklaşık 132 km2 lik bir alanın cevher potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. İnceleme alanında Ladik Metamorfikleri’ne ait Silüriyen (?)-Permiyen yaşlı Sızma grubunda yer alan rekristalize kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ve dolomitlerden oluşan Bozdağ formasyonu, fillit, metakumtaşı, rekristalize kireçtaşı, metaçört, şist ve metakarbonat olistolitlerinden oluşmuş Bağrıkurt formasyonu ve bu birimlerle yer yer ara seviyeli yer yer de dayklar şeklinde kesen Karadağ metamagmatikleri yer alırken Ardıçlı grubunda ise, metakonglomera, fillit metakumtaşı ve rekristalize kireçtaşlarıyla temsil olunan Bahçecik formasyonu ve bu birimle dereceli geçişli metakarbonat ve metakırıntılılardan oluşan Ertuğrul formasyonu yer almaktadır. İnceleme alanındaki jeokimyasal analiz sonuçları bu birimler içerisinde yer alan cevherli numuneler içinde başlıca iki mineralizasyon grubu olduğunu göstermiştir. Bunlar, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık mineralizasyonları olarak tanımlanmıştır. Üst Devoniyen-Permiyen döneminde gerçekleşen magmatizma ile ilişkili olduğu düşünülen yüksek sıcaklık mineralizasyonunda yer alan Fe2O3, Cu, Pb, Zn ve Mo, bazı örneklerde oldukça yüksek olup Fe2O3 % 56.62’ye, Cu 255 ppm’e, Pb 685 ppm’e, Zn 1426 ppm’e ve Mo 72 ppm’e ulaşmaktadır. İkinci önemli mineralizasyon ise düşük sıcaklıklı mineralizasyon grubu olup Hg başta olmak üzere, Sb, As, Tl, Ag ve Au ile temsil edilmektedir. Bazı örneklerde Hg 100 ppm’e, Sb 182 ppm’e, As 951 ppm’e, Tl 20 ppm’e, Ag 3.3 ppm’e ve Au 63 ppb’ye ulaşmaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofEskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeokimyaen_US
dc.subjectKurşunluen_US
dc.subjectDağdereen_US
dc.subjectKonya Geochemistryen_US
dc.subjectKurşunluen_US
dc.subjectDağdereen_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.titleKURŞUNLU-DAĞDERE (KONYA) ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE CEVHER POTANSİYELİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.31796/ogummf.1104519-
dc.departmentKATÜNen_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage357en_US
dc.identifier.endpage378en_US
dc.institutionauthor-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
dc.identifier.trdizinid1148746en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.07. Department of Geological Engineering-
crisitem.author.dept02.07. Department of Geological Engineering-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31796-ogummf.1104519-2378427.pdf2.88 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

14
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.