Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3614
Title: Esnek hesaplama yöntemleriyle çok girişli medikal sistemlerde giriş nitelik sayılarının indirgenmesiyle sınıflandırma
Other Titles: Classification by reduction of the input attributes of medical systems with soft computing techniques
Authors: Allahverdi, Novruz
Zühtüoğulları, Kürşat
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Çok girişli medikal sistemlerde baskın girişlerin tespit edilmesi önemli bir problemdir. Bu tez çalışmasında genetik algoritma ve kaba küme temelli hibrit bir indirgeme sistem yazılımı geliştirilerek çok girişli medikal sistemlerin giriş sayısının azaltılması ve baskın girişlerin tespit edilmesi sağlanmıştır. Modifiye edilmiş ve önerilen genetik seçim mekanizmasıyla sistem performansı attırılmıştır. Sistem hem ürolojik hem de standart veri tabanında denenmiş ve baskın giriş değerleri hesaplanmıştır. Geliştirilen indirgeme yazılımı ve seçim mekanizmalarına eklenen modifikasyonlar sayesinde daha yüksek giriş değerlerine sahip sistemlere yazılım tarafından desteklenmesi sağlanmıştır. Ayrıca genetik algoritma temelli sistemlerde görülen lokal optimuma takılma problemi çözülmüş ve indirgeme yazılımının hafızayı daha verimli kullanması sağlanmıştır.
Detecting dominant inputs is an important problem in multi-input medical systems. In this thesis, a hybrid reduction system software based on a genetic algorithm and the rough set is developed to reduce the number of inputs and detect the dominant inputs in multi-input medical systems. The system performance is improved by using the proposed modified genetic selection mechanisms. The system was tested on both urological and standard databases and the dominant input values were calculated. Modifications added to genetic algorithm selection mechanism allow the software to support databases with high number of input variables. Local optimum problem of genetic algorithm based systems has been solved and effective memory usages have been obtained during tests.
Description: 21.03.2023 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3614
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.