Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3593
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErsoy, Halil Kürşad-
dc.contributor.authorEnginsel, Fatih-
dc.date.accessioned2023-02-22T18:13:18Z-
dc.date.available2023-02-22T18:13:18Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCMjIxQlZYQ6HSe3H4fvgiXBiL0N_WFHCDVeXO4qwY7DL-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3593-
dc.description.abstractBulaşık makinesinin temel fonksiyonlarından bir tanesi kurutmadır. Kurutma işleminde bulaşık makinesine yerleştirilmiş yüklerin üzerindeki suyun buharlaşması ve buharlaşan suyun bir bölgede yoğuşması ya da kabin dışına transfer edilmesi hedeflenmektedir. Tez çalışması kapsamında doğal taşınım prensibi ile çalışan, düşük maliyetli, sürdürülebilir ve çevre dostu bir kurutma sistemi tasarlanmıştır. Kurutma adımı öncesinde makine içinde yoğun miktarda nemli hava vardır. Yüklerdeki buharlaşmanın etkisiyle nem miktarı sürekli artmaktadır. Buharlaşmanın, dolayısıyla yüklerdeki kurutmanın devam edebilmesi için kabin içindeki nem oranının azaltılması gerekmektedir. Bu iki şekilde mümkündür. İlk yöntem nemli havanın makine içerisinde yoğuşturulmasını sağlamaktır. İkinci yöntem ise nemli havanın makine dışına atılmasıdır. Önerilen sistem ile makineye iki adet kurutma kanalı eklenmiştir. Eklenen kanallar sayesinde makine içindeki nemli hava dışarı atılmakta ve yerine taze hava alınmaktadır. Bu da kurutma performansını iyileştirmekte ve daha düşük enerji tüketimiyle kurutma yapılabilmesine olanak vermektedir. Tasarlanan yeni kurutma sistemi ile, mevcutta kullanılan sistemlerinin performansları EN 60436 numaralı standartta belirtilen yönteme göre karşılaştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractOne of the main functions of the dishwasher is drying. In the drying process, it is aimed to evaporate the water on the loads placed in the dishwasher and to condense the evaporated water in a region or to transfer it to the outside of the cabinet. Within the scope of the thesis, a low cost, sustainable and environmentally friendly drying system working with the principle of natural convection has been designed. Before the drying step, there is a large amount of humid air inside the machine. With the effect of evaporation in the loads, the amount of moisture is constantly increasing. In order for the evaporation and thus the drying of the loads to continue, the humidity rate in the cabinet must be reduced. This is possible in two ways. The first method is to condense the moist air inside the machine. The second method is to exhaust the moist air out of the machine. With the proposed system, two drying channels were added to the machine. Thanks to the added channels, the moist air inside the machine is thrown out and fresh air is taken instead. This improves drying performance and allows drying with lower energy consumption. With the new drying system designed, the performances of the existing systems were compared according to the method specified in the EN 60436 standard.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMakine Mühendisliğien_US
dc.subjectMechanical Engineeringen_US
dc.titleEv tipi bulaşık makinelerinde doğal taşınım prensibine göre çalışan yeni bir kurutma sisteminin geliştirilmesi ve kurutma performansının deneysel olarak araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeDevelopment of a new drying system in household type dishwashers which is working to the natural convection principles and experimental investigation of drying performancesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.institutionauthorEnginsel, Fatih-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid748565en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
748565.pdf5.33 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

10
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.