Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3589
Title: Kurumsal kaynak planlama sistemleri ile üretim yürütme sistemlerinin entegrasyonu: Makine imalat sektöründe bir uygulama
Other Titles: Integration of enterprise resource planning systems and production execution systems: An application in the machinery manufacturing industry
Authors: Karaoğlan, İsmail
Halıcı, Mert Can
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Makine üretim endüstrisi
Machine manufacturing industry
Tezgah üretim sayacı
Machine tool production counter
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüz dünyasında, rekabet piyasalarında hayatta kalmak daha zor hale gelmiştir. Bu sebeple işletmeler varlılarını koruyabilmek ve büyüyebilmek adına teknolojinin gücünden yararlanma eğilimindedirler. Bu tez kapsamında, makine imalatı sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin kurumsal kaynak planlaması sistemi ve üretim yürütme sistemi entegre edilmiştir. Bu entegrasyon ile birlikte işletmenin üretimi izlenebilir ve yönetilebilir hale gelmesi amaçlanmıştır.
In today's world, it has become more difficult to survive in competitive markets. For this reason, businesses tend to benefit from the power of technology in order to protect their assets and grow. Within the scope of this thesis, the enterprise resource planning system and production execution system of an enterprise operating in the machinery manufacturing sector are integrated. With this integration, it is aimed to make the production of the enterprise traceable and manageable.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCLAgiwvugX41j9mY3SZsmGYW3UtNCwppHSPZr0FMVytP
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3589
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.