Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3572
Title: Bir Cumhuriyet mirası olarak Ereğli Sümerbank kampüsünün morfolojik açıdan okunması /
Authors: Topçu, Mehmet
Kocadağ, Bahadır
Keywords: Şehircilik ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Sümerbank Kampüs Alanının ilk kurulduğu zamanlarda kentin cazibe ve odak noktası, sosyokültürel yaşam alanı ve kentin yerleşim alanı dışarısında kurulmasına rağmen merkezi bir konuma gelen ve bu özellikleri ile yerleşim alanlarını etrafına çeken günümüzde artık tamamen harabe ve kullanılamaz halde bulunan Sümerbank Kampüs Alanında yaşanan değişimin morfolojik açıdan irdelenmesi hedeflenmiştir. İnsanın toplumsal yaşamı ve eylemlerine duyarlı bir kentsel biçimlenme için eski ve yeni mekânsal karakteristiğe ilişkin morfolojik analizlerin yapılmasıyla kentsel morfoloji kavramı ve yaklaşımının bir planlama ve kentsel tasarım aracı olarak ele alınması istenmiştir. Sonuç olarak zaman içerisinde Ereğli Sümerbank Kampüs alanındaki değişimin ve kırılma noktalarının neler olduğunu kentsel morfoloji yaklaşımı içerisinde inceleyerek morfolojik bakış açısı ile alanın okunması istenmiştir.
In this study, the attraction and focal point of the city, socio-cultural living area and the change experienced in the Sümerbank Campus Area, which was now completely ruined and unusable today, which had a central location and attracted residential areas with these features, despite the fact that it was established outside the city's residential area when the Sümerbank Campus Area was first established. morphologically examined. For an urban formation that is sensitive to human social life and actions, it is desired to consider the concept and approach of urban morphology as a planning and urban design tool by making morphological analyzes of old and new spatial characteristics. As a result, it was asked to read the area from a morphological point of view by examining the changes and breaking points in the Ereğli Sümerbank Campus area over time, within the urban morphology approach.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCGjVx2uTOHTgqg4qY0ELOH2kRQNoUaC0qc9Fn2vCo8Ks
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3572
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
747084.pdf33.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

4
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.