Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/353
Title: INVESTIGATION OF FLEXURAL BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE BEAMS PRODUCED WITH SELF COMPACTING AND NORMAL CONCRETE
Other Titles: KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN VE NORMAL BETON İLE ÜRETİLMİŞ BETONARME KİRİŞLERİN EĞİLME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Authors: Cengiz, Salih
Kamanlı, Mehmet
Ünal, Alptuğ
Issue Date: 2020
Abstract: In the construction industry, which is constantly evolving and open to new technologies, concrete has been used to build constructions and has great importance, but unless enough vibration application during casting process, occur gaps between the concrete components, therefore the physical and mechanical properties of concrete cannot be forecasted accurately. Self-compacting concrete does not require vibration or compaction, it saves workmanship and time, and has high performance. Because of less workmanship and shorter production time, the self-compacting concretes offer the possibility of making the construction more economical. In this study, the flexural behavior of the reinforced concrete beams produced with self-compacting and normal concrete were investigated in terms of damage mechanics. Flexural behavior, shear capacity, energy absorption capacity and fracture type of both concrete types was investigated and results were compared. Variables of the samples are the ratio of the stirrup, and the concrete type. Totally 8 pieces of 1/2 scale beams used in this study. The specimens tested with 4-point bending test. When all the results were examined, it was observed that the beams produced with self-compacting concrete consumed more energy.
Sürekli gelişen ve yeni teknolojilere açık olan inşaat endüstrisinde beton, inşaatlar için kullanılmıştır ve büyük önem taşımaktadır, fakat döküm işlemi sırasında yeterli titreşim uygulaması yapılmazsa, beton bileşenler arasında boşluklar oluşur, bu nedenle betonun fiziksel ve mekanik özellikleri doğru bir şekilde tahmin edilemez. Kendiliğinden yerleşen beton, titreşim veya sıkıştırma işlemi gerektirmez, işçilik ve zaman tasarrufu sağlar ve yüksek performansa sahiptir. Daha az işçilik ve daha kısa döküm süresi nedeniyle, kendiliğinden yerleşen betonlar inşaatı daha ekonomik hale getirme imkanı sunar. Bu çalışmada, kendiliğinden yerleşen ve normal beton ile üretilmiş betonarme kirişlerin eğilme davranışları hasar mekaniği açısından incelenmiştir. Her iki beton türünde eğilme davranışı, kayma kapasitesi, enerji yutma kapasitesi ve kırılma tipi araştırılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Numunelerin değişkenleri etriye aralığı ve beton tipidir. Bu çalışmada toplam 8 adet 1/2 ölçekli kiriş kullanılmıştır. Numuneler 4 noktalı eğilme düzeneği ile test edilmiştir. Tüm sonuçlar incelendiğinde, kendiliğinden yerleşen betonla üretilen kirişlerin daha fazla enerji tükettiği gözlenmiştir.
URI: https://doi.org/10.21923/jesd.672314
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprNE9USTVPUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/353
ISSN: 1308-6693
1308-6693
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
4e2b8755-423a-4d2c-a317-2b86314ba6e5.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

14
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.