Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3517
Title: Sürdürülebilir turizm ürünü olarak kültürel miras: tyana arkeolojik alanı
Other Titles: Cultural heritage as a sustainable area: tyana archeological site
Authors: Onal, Şeyma Nur
Advisors: Korumaz, Saadet Armağan Güleç
Keywords: Mimarlık
Architecture
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Kültürel araştırmaların çoğu kültür ve turizmin bir yerin sosyal ve finansal gelişimi için kaynak olabileceğini gösteriyor. Kültür turizme ilişkin uluslararası politikalarda giderek daha önemli bir faktör haline geliyor. Özellikle sosyo-ekonomik gelir seviyesi yüksek kesimler tarafından kendi kültürlerini geliştirmek amacıyla yapılan faaliyetler sayesinde turizm faaliyetlerinin yayılma hızı artmış olduğu ve günümüzde iletişim ağlarının da etkisiyle artmaya devam ettiği görülüyor. Bu artışın olumlu olumsuz sonuçlarını sürdürülebilirlik açısından değerlendiriliyor. Sadece ekonomik açıdan kültürel miras ögelerine yaklaşmanın yanlış politikalar uygulamanın aslında kaynakları yok olma tehdidiyle karşı karşıya bıraktığı görülüyor. Turizmin popüler alanlardan biraz daha el değmemiş tarihi kültürel alanlara doğru kaydığı bugünlerde asıl amacın, sürdürülebilirlik kavramının da ortaya çıkma sebebi olan kaynakları koruma ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Bu tez çalışmasında, Niğde ili Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde bulunan Tyana arkeolojik kazı alanı sürdürülebilir turizm kapsamında incelenmiştir. Arkeolojik kazı alanını turizme kazandırmaya yönelik bir anket çalışması yerel halk ve uzman görüşleriyle analiz edilmiştir. Roma döneminden izler taşıyan Tyana arkeolojik kazı alanının kültürel miras olarak ele alınması ve bölgenin sürdürülebilir turizm ürünü olarak alanın değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Most of the cultural studies show that culture and tourism can be resources for social and financial development of a place. Culture is becoming an increasingly important factor in international policies regarding tourism.This is observed that the spreading rate of tourism activities has increased, especially thanks to the activities carried out by the segments with high socio-economic income level to develop their own culture, and today it contınues to increase with the effect of communication networks. The positive and negative results of this increase are evaluated in terms of sustainability. It is seen that approaching cultural heritage elements only economically, applying wrong policies actually threatens to destroy the resources. It should not be forgotten that nowadays, when tourism is shifting from popular areas to some more untouched historical and cultural areas, the main purpose is the need to protect resources, which is the reason for the emergence of the concept of sustainability. In this thesis, the archaeological excavation site of Tyana, located in Kemerhisar town of Bor district of Niğde province, was examined within the scope of sustainable tourism. A survey study aimed at bringing the archaeological excavation site to tourism was analyzed with the opinions of local people and experts. It is aimed to consider the Tyana archaeological excavation site, which bears traces of the Roman period, as a cultural heritage and to evaluate the area as a sustainable tourism product of the region.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=qVqOZFj2DwNmvdf1oGFYiPQdYGs9vcdJ4W7gFuNSOJeA_G3XitE0vKllHyE3LRNp
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3517
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
766470.pdf9.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on May 27, 2024

Download(s)

8
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.