Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3516
Title: Buck tipi DC/DC dönüştürücüler için EMI filtre tasarımı ve uygunluk ölçümleri
Other Titles: EMI filter design and compatibility measurements for buck type DC/DC converters
Authors: Yaldız, Ercan
Yiğit, Gülcan
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Anahtarlamalı güç kaynaklarında elektromanyetik girişimin (EMI) bastırılması, elektronik sistemlerin kullanıldığı ticari ve askeri alanlar için büyük önem taşımaktadır. Anahtarlamalı kaynakların çoğalmasının en büyük yan etkisi ürettikleri EMI gürültüsüdür. Yüksek frekanslı gürültünün sistemdeki diğer cihazlara iletilerek hassas analog veya dijital sinyal devrelerinin performansını düşürmesi sorun haline gelmektedir. Bu nedenle anahtarlamalı güç kaynaklarına giriş filtreleri uygulanır. Giriş filtresi kullanımının iki ana amacı vardır: biri güç kaynağından gelen gürültü ve dalgalanmayı bastırmak, diğeri ise aynı gücü kullanan diğer cihazlar için anahtarlama frekansındaki parazit sinyalini azaltmaktır. Bu çalışmada, 150 kHz anahtarlama frekansında çalışan yüksek verimli anahtarlamalı bir DC/DC Buck dönüştürücü incelenmiştir. DC/DC Buck dönüştürücüye giriş filtresi uygulanmış ve güç hatlarında meydana gelen EMI sorunlara rağmen uyumlu bir şekilde çalışabilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada MIL-STD-461G standartlarında CE 102 testine uygun ortak mod ve diferansiyel mod EMI bastırma filtreleri tasarlanarak simüle edilmiştir. Tasarlanan filtreler en iyi sonucu alabilmek için LTspice programında optimize edilmiştir. DC/DC Buck dönüştürücü 12V, 5V ve 3.3V olmak üzere 3 farklı voltaj seviyesine getirilerek simülasyon programı üzerinden grafikler elde edilmiştir. Tasarım devre haline getirilerek 3 farklı voltaj seviyesinde iletim hatlarındaki emisyon ölçümü ve testleri yapılmıştır. Filtre içeren ve filtresiz sonuçlar karşılaştırılmıştır.
The suppression of electromagnetic interference (EMI) in switched-mode power supplies is of great importance for commercial and military areas where electronic systems are used. The biggest side-effect of the proliferation of switched sources is the EMI noise which is produced by them. It becomes a problem that high frequency noise is transmitted to other devices in the system, reducing the performance of sensitive analog or digital signal circuits. For this reason, input filters are applied to switched-mode power supplies. The use of an input filter has two main purposes: one is to suppress noise and ripple from the power supply, and the other is to reduce the interference signal at the switching frequency for other devices using the same power. In this study, a high efficiency switched DC/DC Buck converter operating at 150 kHz switching frequency is investigated. An input filter has been applied to the DC/DC Buck converter and it is aimed to operate harmoniously despite the EMI problems occurring in the power lines. In this study, common mode and differential mode EMI suppression filters are designed and simulated in accordance with CE 102 test in MIL-STD-461G standards. The designed filters are optimized in LTspice program to get the best results. The DC/DC Buck converter was brought to 3 different voltage levels as 12V, 5V and 3.3V, and graphics were obtained through the simulation program. Emission measurements and tests on transmission lines at 3 different voltage levels were carried out by putting the design into circuit. Results with and without filter were compared.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=qVqOZFj2DwNmvdf1oGFYiOfnZg6FhMQEOIrmcN0GwVcBkPJFRqUrEHqNewN7HwKx
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3516
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
766279.pdf6.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

604
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

294
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.