Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3188
Title: Betonarme Karma Taşıyıcı Sistemlerin TBDY 2018 ve ASCE 41- 17’ye Göre Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri ile Performans Analizi ve Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırması
Authors: Jamal, Rohullah
Yüksel, S. Bahadır
Keywords: İtme analizi
Kapasite eğrisi
Plastik mafsal
Taban kesme kuvveti
Tepe yer değiştirme Base shear force
Capacity curves
Peak displacement
Plastic hinge
Pushover analysis
Issue Date: 2022
Abstract: Bu çalışmada, ASCE 41-17’de tanımlanan ve TBDY 2018’e göre kullanıcı tarafından hesaplanan doğrusal olmayan elemanların plastik mafsal özellikleri ve hasar sınırları ele alınarak itme analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada dört açıklıklı üç, beş ve yedi katlı perdeli çerçeveli bina ele alınarak analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Betonarme elemanların plastik mafsal özelliklerinin etkili parametreleri plastik mafsal uzunluğu ve enine donatı mesafesidir. Bu çalışmada artımsal eşdeğer deprem yükü ile itme analizi yöntemiyle BKTS-1, 2 ve 3 betonarme binaların analizleri ETABS 19-0.2 programı ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerin sonucunda iki farklı yönetmeliğe göre kapasite eğrileri elde edilmiştir. TBDY 2018’e göre elde edilen kapasite eğrilerinin sonucunda performans noktalarında elde edilen taban kesme kuvvetlerinin miktarı ve tepe yerdeğiştirme miktarı ASCE 41-17’ye göre daha fazla elde edilmiştir. İki farklı yönetmeliğe göre elde edilen sonuçlarında etkilenen faktörler; yapıya etkiyen düşey yük miktarı, betonarme elemanların efektif rijitliği ve plastik mafsal özellikleridir.
URI: https://doi.org/10.29130/dubited.927086
https://doi.org/10.29130/dubited.927086
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1124444
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3188
ISSN: 2148-2446
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.29130-dubited.927086-1730642.pdf772.11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

38
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.