Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3188
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJamal, Rohullah-
dc.contributor.authorYüksel, S. Bahadır-
dc.date.accessioned2022-11-28T16:54:46Z-
dc.date.available2022-11-28T16:54:46Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2148-2446-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.29130/dubited.927086-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.29130/dubited.927086-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1124444-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3188-
dc.description.abstractBu çalışmada, ASCE 41-17’de tanımlanan ve TBDY 2018’e göre kullanıcı tarafından hesaplanan doğrusal olmayan elemanların plastik mafsal özellikleri ve hasar sınırları ele alınarak itme analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada dört açıklıklı üç, beş ve yedi katlı perdeli çerçeveli bina ele alınarak analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Betonarme elemanların plastik mafsal özelliklerinin etkili parametreleri plastik mafsal uzunluğu ve enine donatı mesafesidir. Bu çalışmada artımsal eşdeğer deprem yükü ile itme analizi yöntemiyle BKTS-1, 2 ve 3 betonarme binaların analizleri ETABS 19-0.2 programı ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerin sonucunda iki farklı yönetmeliğe göre kapasite eğrileri elde edilmiştir. TBDY 2018’e göre elde edilen kapasite eğrilerinin sonucunda performans noktalarında elde edilen taban kesme kuvvetlerinin miktarı ve tepe yerdeğiştirme miktarı ASCE 41-17’ye göre daha fazla elde edilmiştir. İki farklı yönetmeliğe göre elde edilen sonuçlarında etkilenen faktörler; yapıya etkiyen düşey yük miktarı, betonarme elemanların efektif rijitliği ve plastik mafsal özellikleridir.en_US
dc.language.isotuen_US
dc.relation.ispartofDüzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİtme analizien_US
dc.subjectKapasite eğrisien_US
dc.subjectPlastik mafsalen_US
dc.subjectTaban kesme kuvvetien_US
dc.subjectTepe yer değiştirme Base shear forceen_US
dc.subjectCapacity curvesen_US
dc.subjectPeak displacementen_US
dc.subjectPlastic hingeen_US
dc.subjectPushover analysisen_US
dc.titleBetonarme Karma Taşıyıcı Sistemlerin TBDY 2018 ve ASCE 41- 17’ye Göre Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri ile Performans Analizi ve Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırmasıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.29130/dubited.927086-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage567en_US
dc.identifier.endpage581en_US
dc.institutionauthorJamal, Rohullah-
dc.institutionauthorYüksel, S. Bahadır-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1124444en_US]
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tu-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept02.02. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.29130-dubited.927086-1730642.pdf772.11 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

14
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.