Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2904
Title: KONYA ALÂEDDİN CAMİSİ VE AKSARAY SULTANHANI TAÇ KAPILARI ARA KESİTİNDE BİR TAÇ KAPI ANALİZİ: KARATAY MEDRESESİ ÖRNEĞİ
Authors: Dinçer, Sevde Gülizar
Duru, Mehmet Oğuz
Keywords: Anadolu Selçuklu Mimarisi
Taçkapı
Mukarnas
Geometrik Bezeme
Karatay Medresesi
Issue Date: 2022
Abstract: Anadolu Selçuklu Devleti (1075-1308) yapıları, klasikleşen bir mimari tarza sahip olmakla birlikte, farklı dönem ve bölgelere ait yapıları simgeleyen mimari ögeleri de barındırmaktadır. Üzerine birçok detayın işlendiği, yapıldığı döneme ait mimari tarzı yansıtan taç kapılar, yapının hangi dönem ve bölgenin tasarım ürünü olduğu hakkında birçok bilgi vermektedir. Bu çalışma kapsamında, aynı mimarın tasarımı olduğu kabul edilen Konya Alâeddin Camisi (1220) ve Aksaray Sultanhanı (1229) taç kapıları incelenmiş, bu eserlerdeki taç kapının sentezi olduğu düşünülen Karatay Medresesi (1251-1252) taç kapısı ile karşılaştırmalı analizi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamdaki analiz sayesinde, yapım tarihi hakkında farklı yorumlar bulunan Karatay Medresesinin, taç kapı mimari ögelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ile yapım tarihine yönelik araştırmacılar tarafından irdelenmesi gereken önemli detayların ortaya çıktığı sonucu elde edilmiştir.
URI: https://doi.org/10.48069/akdenizsanat.998085
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1119211
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2904
ISSN: 1307-9700
2458-9683
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.48069-akdenizsanat.998085-1984891.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

194
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

42
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.