Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2904
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDinçer, Sevde Gülizar-
dc.contributor.authorDuru, Mehmet Oğuz-
dc.date.accessioned2022-10-08T20:48:56Z-
dc.date.available2022-10-08T20:48:56Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn1307-9700-
dc.identifier.issn2458-9683-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.48069/akdenizsanat.998085-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1119211-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2904-
dc.description.abstractAnadolu Selçuklu Devleti (1075-1308) yapıları, klasikleşen bir mimari tarza sahip olmakla birlikte, farklı dönem ve bölgelere ait yapıları simgeleyen mimari ögeleri de barındırmaktadır. Üzerine birçok detayın işlendiği, yapıldığı döneme ait mimari tarzı yansıtan taç kapılar, yapının hangi dönem ve bölgenin tasarım ürünü olduğu hakkında birçok bilgi vermektedir. Bu çalışma kapsamında, aynı mimarın tasarımı olduğu kabul edilen Konya Alâeddin Camisi (1220) ve Aksaray Sultanhanı (1229) taç kapıları incelenmiş, bu eserlerdeki taç kapının sentezi olduğu düşünülen Karatay Medresesi (1251-1252) taç kapısı ile karşılaştırmalı analizi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamdaki analiz sayesinde, yapım tarihi hakkında farklı yorumlar bulunan Karatay Medresesinin, taç kapı mimari ögelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ile yapım tarihine yönelik araştırmacılar tarafından irdelenmesi gereken önemli detayların ortaya çıktığı sonucu elde edilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAkdeniz Sanat Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnadolu Selçuklu Mimarisien_US
dc.subjectTaçkapıen_US
dc.subjectMukarnasen_US
dc.subjectGeometrik Bezemeen_US
dc.subjectKaratay Medresesien_US
dc.titleKONYA ALÂEDDİN CAMİSİ VE AKSARAY SULTANHANI TAÇ KAPILARI ARA KESİTİNDE BİR TAÇ KAPI ANALİZİ: KARATAY MEDRESESİ ÖRNEĞİen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.48069/akdenizsanat.998085-
dc.departmentFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue30en_US
dc.identifier.startpage387en_US
dc.identifier.endpage407en_US
dc.institutionauthorDinçer, Sevde Gülizar-
dc.institutionauthorDuru, Mehmet Oğuz-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1119211en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept04.01. Department of Architecture-
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.48069-akdenizsanat.998085-1984891.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

200
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

42
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.