Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/278
Title: BETONARME ELEMANLARDA DONATI KOROZYONUNUN FARKLI HIZLANDIRILMIŞ KOROZYON DENEY YÖNTEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI
Other Titles: Investigation of Reinforcement Corrosion in Reinforced Concrete Elements with Different Accelerated Corrosion Test Methods
Authors: Boğa, Ahmet Raif
Koçer, Mustafa
Öztürk, Murat
Issue Date: 2020
Abstract: Yapıların çeşitli sebeplerden dolayı maruz kaldığı korozyon, servis yüklerine göre tasarlanan yapı elemanlarının yapısal performanslarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu yüzden, servis ömrünü tamamlamaya yaklaşan mevcut yapı stoku düşünüldüğünde, yapısal bütünlüğü tehdit eden korozyonun etkilerinin araştırılması ve değerlendirilmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, hızlandırılmış korozyon deneylerinin hemen hemen hepsinin sabit voltaj altında uygulandığı görülmüştür. Bu çalışmada, mevcut yapıları temsil etmesi için beton kalitesi yetersiz iki adet betonarme elaman üretilerek, numunelerin biri sabit akım altında diğeri sabit voltaj altında hızlandırılmış korozyon deneyine maruz bırakılmıştır. Deneyler sonucunda donatılarda oluşan gerçek ağırlık kayıpları belirlenmiştir. Gerçek ağırlık kayıplarının her iki yöntem için belirlenen teorik ağırlık kayıplarına, oldukça yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca sabit akım ve voltaj altında hızlandırılmış korozyon deney düzeneğinin uygulanabilirliği, olumlu ve olumsuz yönleri karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır.
Corrosion that structures are exposed to for various reasons adversely affects the structural performance of the structural elements designed according to service loads. Therefore, considering the existing building stock approaching the end of its service life, it is very important to investigate and evaluate the effects of corrosion that threatens structural integrity. When the literature are examined, it is seen that almost all accelerated corrosion tests are performed under constant voltage. In this study, two reinforced concrete elements with insufficient concrete quality were produced to represent the existing structures; one of them was subjected to accelerated corrosion test under constant current and the other under constant voltage. As a result of the experiments, the actual weight losses in the reinforcements were determined. The experimental weight loss was found to be very close to the theoretical weight loss determined for both methods. Furthermore, the applicability, positive and negative aspects of accelerated corrosion test setup under constant current and voltage have been interpreted comparatively.
URI: https://doi.org/10.17482/uumfd.691104
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBMU9URTNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/278
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
7f370c4b-36b9-4ea4-b734-25abe33bce29.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

28
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.