Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2557
Title: Sürdürülebilir Kentsel Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Kadın; Manisa Örneği
Other Titles: Sustaınable Urban Transportatıon Bıcycle Use and Women; Manısa Example
Authors: Öztürk, Serap
Gündüz, Elif
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Bisiklet Ulaşımı
Kadın
Manisa
Sürdürülebilir Ulaşım
Bicycle Transportation
Manisa
Sustainable Transportation
Women
Issue Date: 2019
Publisher: International Social Sciences Studies Journal
Abstract: Sürdürülebilir kentsel ulaşımda bisiklet kullanımı henüz gerektiği ilgiyi görememiş, günlük yaşantımızda yaptığımız yolculuklarda ulaşım aracı olarak yerini alamamıştır. Kadınların bisiklet kullanımının toplumdaki eşitsizliği gidereceği düşüncesiyle kent genelinde kadın kullanıcıları etkileyen en önemli faktörlerden olan güvenlik, fizikselçevresel faktörler ve altyapı eksikleri incelenmiştir. Bu makalede hareket özgürlüğünden yola çıkarak 200 yıldır kullanılan bisikletin kadınlara sokakta var olma, otomobil odaklı tasarlanan şehirlere karşı özgür, eşit tasarlanmış sokaklar ve kadın figürü ile kent özelinde ulaşımda bisiklet kullanımının önemi vurgulanmıştır. Kadın bisiklet kullanıcılarının trafikte yeterince fark edilmedikleri, otomobil odaklı yapılan ulaşım planlarının bisiklet kullanımını oranını nasıl etkilediği yapılan anketler ve analizlerle açıklanmıştır.
Usage of bicycles could not draw enough attraction as an alternative among sustainable urban transportation means. Up to present times, utilization of bicycles could not draw enough attraction as an alternative for urban transportation. Originating from idea of free motion, the importance of women presence in urban areas, equally designed streets and usage of bicycles in urban transportation with emphasis of female figures have been expressed. With the thought of more equal society through usage of bicycles by women, the important factors that affect female cyclers are examined. These include safety, security, physical-environmental factors and lack of infrastructure. Undermining of female cyclers in traffic and effect of automobile-oriented city planning on usage of bicycles are explained by public surveys and analyses.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2557
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1660205402602_478.pdf717.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

72
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.