Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2326
Title: Fotobiyoreaktör pencere sistemlerinin binada gölgelemeye etkisi üzerine deneysel çalışma
Other Titles: Experimental study on the effect of photobii?oreactor window systems on shading in buildings
Authors: Canan, Fatih
Uğuz, Şeyma Nur
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde binalarda gölgeleme elemanları ile termal konforu artırmak ve soğutma amacıyla tüketilen enerjiyi azaltmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Önceki yıllarda daha çok binaların güneş ışığına göre yönlendirilmesi ya da farklı özelliklerde camların kullanılması ile güneş ışığı etkisi azaltılmaya çalışılıyordu. Son yıllarda ise bitkisel cepheler kullanılarak gölgelendirme yapılması ile ilgili çalışmalar görülmektedir. Fotobiyoreaktör cephe sistemleri (PBR) ise bunun son örneklerinden bir tanesidir. PBR sistemlerde yetiştirilen mikroalgler hem atmosferdeki karbondioksit gazını azaltmakta hem de biyoyakıt ve gıda maddesi olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada Fotobiyoreaktör pencere sistemi ½ ölçekte inşa edilen ahşap yapıya entegre edilmiştir. Tabanı 1,5 m × 2 m ve yüksekliği 1,5 m olan tek açıklıklı 2 adet ahşap yapı modeli inşa edilmiştir. Her iki modele de 50×50 cm ebatlarında 1 adet pencere ve 45 cm×100 cm ebatlarında 1 adet dış kapı takılmıştır. Aynı özelliklere sahip ve aynı malzeme kullanılarak yapılan 2 modelden, bir tanesine fotobiyoreaktör pencere sistemi entegre edilerek gölgelemeye, iç ortam sıcaklığına, gün ışığına, nem faktörüne ve termal konfora olan etkisi diğer kontrol modeli ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca binaların iç ve dış ortam havasında bulunan başta karbondioksit olmak üzere diğer sera gazlarının yenilenebilir enerji kaynağı olan mikroalglerle azaltılması planlanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler, binalarda gölgeleme etkisi ve daha birçok etken açısından fotobiyoreaktör pencere sistemlerinin uygulanabilirliğini göstermektedir. Fotobiyoreaktörlerin bina cephelerinde kullanılarak ve iç mekan tasarımları ile desteklenerek mimarlık disiplinine entegre edilebileceği görülmüştür
Today, various studies are carried out to increase thermal comfort and reduce the energy consumed for cooling with shading elements in buildings. In previous years, it was tried to reduce the effect of sunlight by directing the buildings according to sunlight or using glasses with different properties. In recent years, there have been studies on shading using green facades. Photobioreactor façade systems (PBR) are one of the latest examples of this. Microalgae grown in PBR systems both reduce carbon dioxide gas in the atmosphere and can be used as biofuel and food material. In this study, the Photobioreactor window system was integrated into the wooden structure built at ½ scale. Two single-span wooden building models with a base of 1.5 m × 2 m and a height of 1.5 m were constructed. A window of 50×50 cm and an outer door of 45 cm×100 cm are fitted to both models. Photobioreactor window system was integrated into one of the 2 models with the same properties and made using the same material, and its effect on shading, indoor temperature, daylight, humidity factor and thermal comfort was compared with the other control model. In addition, it is planned to reduce other greenhouse gases, especially carbon dioxide, in the indoor and outdoor air of buildings with microalgae, which is a renewable energy source. The data obtained in the study show the feasibility of photobioreactor window systems in terms of shading effect and many other factors in buildings. It has been seen that photobioreactors can be integrated into the discipline of architecture by using them on building facades and supporting them with interior designs.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65TWR9IWsnf-kc_qFD97Uw3CBK5MB8W4wH31F0xsS4Am0
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2326
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
715540.pdf3.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

190
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

210
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.