Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2306
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHalkacı, Hüseyin Selçuk-
dc.contributor.authorAtaş, Gürkan-
dc.date.accessioned2022-05-21T21:04:57Z-
dc.date.available2022-05-21T21:04:57Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QpmlTPzQL7WIdzTSDPgTH22Eqb8tmVPefYoiJZOVBCCH-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2306-
dc.description.abstractSac şekillendirme işlemlerinde, şekillendirilen parçalarda herhangi bir kusur oluşmadan istenilen geometriyi elde etmek için proses parametrelerini deneme yanılma yolu ile bulmak oldukça zor ve pahalı bir yöntemdir, hatta bazı durumlarda mümkün değildir. Bu nedenle proses tasarımı ve parametreleri genellikle sonlu elemanlar yöntemi ile tahmin edilir. Bu analizlerin yapılmasında ilk adım üretilecek parçanın malzeme parametrelerinin tespitidir. Bu parametrelerin en önemlileri çekme testinden elde edilen akma eğrisi ve düzlem dışı şekillendirme testlerinden olan Nakajima testinden elde edilen şekillendirme sınır eğrileridir (ŞŞE). Günümüz teknolojisinde sac şekillendirme proseslerinde darbeli olarak uygulanan kuvvetler ile şekillendirilebilirlik sınırları genişletilmektedir. Daha önceki çalışmalarda monoton yükleme durumunda ŞSE'ler verilirken bu çalışmada buna ilaveten darbeli yükleme durumunda oluşan ŞSE'lerde üretilmiştir. Bu tez kapsamında otomotiv endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan AA5754-O levhalar kullanılmıştır. Oda sıcaklığında monoton ve darbeli yükleme durumunda (ŞSE)'ler Nakajima testi ile elde edilmiştir. Kullanılan malzeme için monoton ve darbeli yükleme parametreleri mümkün olan aralıklar için bir Taguchi deney tasarım şemasına göre belirlenmiştir. Tüm testler üç defa tekrar edilmiştir. Şekillendirilen parçalarda oluşan birim şekil değişimleri (BŞD) Asame 4.1. sistemi kullanılarak ölçülmüştür. ŞSE'ler ölçülen BŞD değerleri kullanılarak ISO-12004-2 (2008) standardına göre oluşturulmuştur. Monoton ve darbeli yükleme sonucu oluşturulan ŞSE'ler kıyaslandığında genel olarak şekillendirilebilirlik açısından anlamlı bir artış elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIt is difficult and expensive to find the optimum process parameters to form sheet metal parts without any geometric defects by trial and error, and it is not even possible in some cases. The design of the process and its parameters are usually estimated using the finite element method. The first and most important step in making these analyses is to determine the material properties of the workpiece. The most important of these parameters are the flow curve from the tensile test and forming limit curves (FLC) obtained using the Nakajima test, which is an out-of-plane forming test. In today's technology, the limits of formability are increased by applying forming forces in pulsating form. The FLC's available in the literature are produced under monotonous loading conditions. In this study, FLC's were developed under pulsating loading conditions as well as monotonous ones. In this thesis, the FLC of AA5754-O, which is widely used in the automotive industry, was obtained at room temperature using the Nakajima test. Monotonous and pulsating loading parameters were applied on test specimens in possible ranges under a Taguchi experimental design scheme. The tests were performed under optimum parameters with three repetitions for each test sample. The strains on formed parts were measured using the Asame 4.1 system. FLC's were generated based on the measured strains according to the ISO-12004-2(2008) standard. Consequently, based on the FLC's, a meaningful increase in overall formability was obtained by pulsating forces as compared to monotonous tests.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMakine Mühendisliğien_US
dc.subjectMechanical Engineeringen_US
dc.subjectAA5754-Oen_US
dc.subjectdeğişken yüklemeen_US
dc.subjectsac şekillendirmeen_US
dc.subjectNakajima testien_US
dc.subjectşekillendirme sınır eğrisien_US
dc.subjectAA5754-Oen_US
dc.subjectvariable loadingen_US
dc.subjectsheet formingen_US
dc.subjectNakajima testen_US
dc.subjectforming limit curveen_US
dc.titleDeğişken yükleme durumunda şekillendirme sınır diyagramlarının elde edilmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of forming limit diagrams for pulsating loadingen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage66en_US
dc.institutionauthorAtaş, Gürkan-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid699921en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
699921.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

54
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.