Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2305
Title: Mamak İlçesi Kıbrıs taş ocağındaki delme-patlatma çalışmalarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
Other Titles: Evaluation and Improvement of drilling-blasting works in the Mamak District Kıbrıs limestone open pit
Authors: Özşen, Hakan
Doğaner, Mehmet
Keywords: Maden Mühendisliği ve Madencilik
Mining Engineering and Mining
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında Ankara İli, Mamak İlçesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan hammadde sahası Eski Kıbrıs kalker ocağında mevcut delme-patlatma düzeni ve ocak şev basamaklarının bilgisayar programlarının yardımıyla yeniden değerlendirilme ve iyileştirme çalışmaları amaçlanmıştır. Öncelikle hammadde sahasının hali hazır ocak yüzeyi ve basamaklarının Coğrafi Bilgi Sistem (CBS) verileri elde edilmiş, veriler bilgisayar programında uygun dönüşüm formatlarına getirilmiş ve modelleme programı ile ocak sahasının üç boyutlu katı modeli elde edilmiştir. Elde edilen üç boyutlu yüzey katı modeli üzerinden literatürde kullanılan birçok patlatma yaklaşımları kullanılarak programın "Açık İşletme Ocak Tasarım" menüsündeki ocak tanımlamaları yapılıp, tanımlanan ocaklara "Patlatma" sekmesi uygulamalarıyla, patlatma yaklaşımları üzerinden patlatma modelleri uygulanmış ve uygulanan farklı modeller arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.
In this thesis study, it is aimed to re-evaluate and develop the computer programs of the existing drilling-blasting scheme and quarry slope steps in the raw material site Old Kıbrıs Limestone quarry under the responsibility of Ankara Metropolitan Municipality in Mamak District of Ankara Province. First of all, obtaining Geographical Information System (GIS) data of the ready-made quarry surface and steps of the raw material field, bringing the data into appropriate transformation formats in the program and using the modelling program, the three-dimensional solid model of the quarry field was obtained. Using many blasting approaches used in the literature, using the three-dimensional surface solid model obtained, the "Quarry Definitions" in the "Open Pit Pit Design" menu of the program will be made, the "Blasting" tab applications will be applied to the defined furnaces and the blasting models will be applied through the blasting approaches and comparisons between the different models applied.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65SIxC6HX_cATyEnyDL-8r7a3h7mQ6umc-vPSoYtnlW9P
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2305
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
719516.pdf28.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

46
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.