Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2141
Title: ANALYSIS OF THE EFFECT OF PHYSICAL PROPERTIES OF DRUG CO-CRYSTALS ON DISSOLUTION CONCENTRATION
Other Titles: İlaç Ko-Kristallerinin Fiziksel Özelliklerinin Çözünme Konsantrasyonuna Etkisinin Analizi
Authors: Elmas, Sinem
Genceli Güner, Fatma Elif
Keywords: Cocrystal
Dissolution concentration
Grinding
UV/Vis spectroscopy
Kokristal
Çözünme konsantrasyonu
Öğütme
UV/Vis spektroskopisi
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Psoriasis is an itchy and non-contagious skin disease. Its treatment method varies according to the severity of the disease. In oral treatments used in heavy stages, dissolution behavior is a vital characterization parameter for evaluating cocrystal, understanding dissolution mechanism, and predicting bioavailability of the drug. In this study, dissolution of cocrystals used in psoriasis was investigated. Effect of (i) different shapes, (ii) sizes, and (iii) grinding of cocrystals on the dissolution were considered with ultraviolet-visible (UV/Vis) spectroscopy. Results show that different physical properties and grinding can significantly increase the dissolution of cocrystals.
Sedef hastalığı bulaşıcı olmayan bir deri hastalığıdır. Hastalığın tedavi yöntemi şiddetine göre değişmektedir. Şiddetli evrelerde ağız yolu ile yapılan tedavilerde, çözünme davranışı, ko-kristali değerlendirmek, çözünme mekanizmasını anlamak ve ilacın biyoyararlanımını tahmin etmek için önemli bir karakterizasyon aşamasıdır. Bu çalışmada sedef hastalığının ağız yoluyla tedavisinde kullanılan ko-kristallerin (i) farklı şekil, (ii) boyutlarının ve (iii) öğütme işleminin çözünme davranışı üzerindeki etkisi ultraviyole-görünür (UV/Vis) spektroskopisi ile analiz edilmiştir. Çözünme konsantrasyonunun değişen fiziksel özellikler ve öğütme işlemi ile birlikte arttığı kanıtlanmıştır.
Description: DergiPark: 998111
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.998111
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/67514/998111
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1985015
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2141
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.998111-1985015.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

28
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.