Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2141
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorElmas, Sinem-
dc.contributor.authorGenceli Güner, Fatma Elif-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:58:14Z-
dc.date.available2022-02-26T20:58:14Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.998111-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/67514/998111-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1985015-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2141-
dc.descriptionDergiPark: 998111en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractPsoriasis is an itchy and non-contagious skin disease. Its treatment method varies according to the severity of the disease. In oral treatments used in heavy stages, dissolution behavior is a vital characterization parameter for evaluating cocrystal, understanding dissolution mechanism, and predicting bioavailability of the drug. In this study, dissolution of cocrystals used in psoriasis was investigated. Effect of (i) different shapes, (ii) sizes, and (iii) grinding of cocrystals on the dissolution were considered with ultraviolet-visible (UV/Vis) spectroscopy. Results show that different physical properties and grinding can significantly increase the dissolution of cocrystals.en_US
dc.description.abstractSedef hastalığı bulaşıcı olmayan bir deri hastalığıdır. Hastalığın tedavi yöntemi şiddetine göre değişmektedir. Şiddetli evrelerde ağız yolu ile yapılan tedavilerde, çözünme davranışı, ko-kristali değerlendirmek, çözünme mekanizmasını anlamak ve ilacın biyoyararlanımını tahmin etmek için önemli bir karakterizasyon aşamasıdır. Bu çalışmada sedef hastalığının ağız yoluyla tedavisinde kullanılan ko-kristallerin (i) farklı şekil, (ii) boyutlarının ve (iii) öğütme işleminin çözünme davranışı üzerindeki etkisi ultraviyole-görünür (UV/Vis) spektroskopisi ile analiz edilmiştir. Çözünme konsantrasyonunun değişen fiziksel özellikler ve öğütme işlemi ile birlikte arttığı kanıtlanmıştır.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCocrystalen_US
dc.subjectDissolution concentrationen_US
dc.subjectGrindingen_US
dc.subjectUV/Vis spectroscopyen_US
dc.subjectKokristalen_US
dc.subjectÇözünme konsantrasyonuen_US
dc.subjectÖğütmeen_US
dc.subjectUV/Vis spektroskopisien_US
dc.titleANALYSIS OF THE EFFECT OF PHYSICAL PROPERTIES OF DRUG CO-CRYSTALS ON DISSOLUTION CONCENTRATIONen_US
dc.title.alternativeİlaç Ko-Kristallerinin Fiziksel Özelliklerinin Çözünme Konsantrasyonuna Etkisinin Analizien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.998111-
dc.departmentKTÜNen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.startpage213en_US
dc.identifier.endpage223en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeArticle-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.998111-1985015.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 22, 2023

Download(s)

22
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.