Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2120
Title: MİKROAKIŞKAN CİHAZ KULLANARAK POLİMERİK MİKROBALONCUK/NANOPARTİKÜLLERİN ÜRETİM VE KARAKTERİZASYONU
Other Titles: Production and Characterization of Polymeric Microbubble / Nanoparticles Using a Microfluidic Device
Authors: Cesur, Sümeyye
Çam, Muhammet Emin
Gündüz, Oğuzhan
Keywords: Mikrobaloncuk
Polimerik nanopartikül
Mikroakışkan cihaz
Polivinil alkol
Microbubble
Polymeric nanoparticle
Microfluidic device
Polyvinyl alcohol
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Son yıllarda, biyomedikal uygulamalarda farklı morfolojilere sahip polimerik mikro/nano partiküller kontrollü ilaç salımı gibi birçok uygulamadaki potansiyelleri nedeniyle ilgi görmektedir. Bu çalışmada, polimer kaplı mikrobaloncuklardan nanopartiküller üretmek için T-bağlantılı mikroakışkan cihaz kullanılmıştır. Mikrobaloncukların ve nanopartiküllerin morfolojisi ve yapısı optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FT-IR) kullanılarak üretim işleminden sonra incelendi. Elde edilen mikrobaloncukların ve nanopartiküllerin çapı sırasıyla 104 ± 91 ?m ve 116 ± 13 nm idi. Solüsyonun akış hızının nanopartiküllerin çapı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan bu sonuçlar, biyomedikal tedavide hücre nakli, ileri terapötik uygulamalar ve gıda endüstrisi gibi birçok uygulama için çok yararlı olacaktır.
In recent years, polymeric micro/nanoparticles with different morphologies in biomedical applications have gained attention due to their potential in many applications such as controlled drug release. In this study, a T-junction microfluidic device was used to produce nanoparticles from polymer- coated microbubbles. The morphology and structure of microbubbles and nanoparticles were performed after the production process using optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM), and Fourier- transform infrared spectroscopy (FT-IR). The diameter of the produced microbubbles and nanoparticles was 104 ± 91 ?m and 116 ± 13 nm, respectively. The flow rate of the solution was found to have a significant effect on the diameter of the nanoparticles. These results can be very useful for many applications such as advanced therapeutic applications, cell transplantation in biomedical therapy, and the food industry.
Description: DergiPark: 734840
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.734840
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/60526/734840
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1095666
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2120
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.734840-1095666.pdf763.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

34
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.