Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2120
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCesur, Sümeyye-
dc.contributor.authorÇam, Muhammet Emin-
dc.contributor.authorGündüz, Oğuzhan-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:58:13Z-
dc.date.available2022-02-26T20:58:13Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.734840-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/60526/734840-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1095666-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2120-
dc.descriptionDergiPark: 734840en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractSon yıllarda, biyomedikal uygulamalarda farklı morfolojilere sahip polimerik mikro/nano partiküller kontrollü ilaç salımı gibi birçok uygulamadaki potansiyelleri nedeniyle ilgi görmektedir. Bu çalışmada, polimer kaplı mikrobaloncuklardan nanopartiküller üretmek için T-bağlantılı mikroakışkan cihaz kullanılmıştır. Mikrobaloncukların ve nanopartiküllerin morfolojisi ve yapısı optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FT-IR) kullanılarak üretim işleminden sonra incelendi. Elde edilen mikrobaloncukların ve nanopartiküllerin çapı sırasıyla 104 ± 91 ?m ve 116 ± 13 nm idi. Solüsyonun akış hızının nanopartiküllerin çapı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan bu sonuçlar, biyomedikal tedavide hücre nakli, ileri terapötik uygulamalar ve gıda endüstrisi gibi birçok uygulama için çok yararlı olacaktır.en_US
dc.description.abstractIn recent years, polymeric micro/nanoparticles with different morphologies in biomedical applications have gained attention due to their potential in many applications such as controlled drug release. In this study, a T-junction microfluidic device was used to produce nanoparticles from polymer- coated microbubbles. The morphology and structure of microbubbles and nanoparticles were performed after the production process using optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM), and Fourier- transform infrared spectroscopy (FT-IR). The diameter of the produced microbubbles and nanoparticles was 104 ± 91 ?m and 116 ± 13 nm, respectively. The flow rate of the solution was found to have a significant effect on the diameter of the nanoparticles. These results can be very useful for many applications such as advanced therapeutic applications, cell transplantation in biomedical therapy, and the food industry.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMikrobaloncuken_US
dc.subjectPolimerik nanopartikülen_US
dc.subjectMikroakışkan cihazen_US
dc.subjectPolivinil alkolen_US
dc.subjectMicrobubbleen_US
dc.subjectPolymeric nanoparticleen_US
dc.subjectMicrofluidic deviceen_US
dc.subjectPolyvinyl alcoholen_US
dc.titleMİKROAKIŞKAN CİHAZ KULLANARAK POLİMERİK MİKROBALONCUK/NANOPARTİKÜLLERİN ÜRETİM VE KARAKTERİZASYONUen_US
dc.title.alternativeProduction and Characterization of Polymeric Microbubble / Nanoparticles Using a Microfluidic Deviceen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.734840-
dc.departmentKTÜNen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.734840-1095666.pdf763.58 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

34
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.