Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2116
Title: DÜŞÜK MALİYET VE YÜKSEK ENERJİ TASARRUFUNA SAHİP TERMAL BOYA ÜRETİMİ
Other Titles: Thermal Paint Production with High Energy Saving and Low Cost
Authors: Balbay, Şenay
Keywords: Serin çatı
albedo etkisi
termal boya
ısı yalıtımı
enerji tasarrufu
Cool roof
albedo effect
thermal paint
heat insulation
energy saving
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Çalışmada özellikle sac kaplı çatılar için 4 farklı firmaya ait Ticari Termal Boyalardan(TTB) dahayüksek ısı yalıtım özelliğine sahip termal boya üretilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak karbon esaslımalzemelerin (grafit ve Geri Kazanılmış Karbon Siyahı(GKKS)) ısı yalıtımı üzerine etkisi incelenmiştir.İkinci olarak silisyum esaslı malzemelerin(Perlit(PE) ve Cam tozu(C)) ısı yalıtımı üzerine etkisibelirlenmiştir. Son olarak ticari boyalar ve en iyi sonuçların alındığı (PE-20 ve PE0-C20) boyalarınfonksiyonel yapılarını belirlemek üzere FT-IR analizleri yapılmıştır. PE-20 ve PE0-C20 boyalar kullanılarakkaplanmış saclara fiziksel testler (yapışma ve darbe testleri) uygulanmıştır. PE0-C20’in 31 °C alt sıcaklıkdeğeri hem ticari termal boyaların sıcaklık değerinden daha düşük ve hem de literatürde verilen serinboya sıcaklık değeri (28-33°C) içerisinde yer almıştır. Galvaniz kaplanmış sacın alt yüzey sıcaklık değeriesas alınarak TTB1, TTB2, TTB3 ve PE0-C20’in sırasıyla ısı tasarrufu değerleri %9, %6, %9 ve %12’dir.TTB3’ün sadece bir yüzeyi değil tüm binada toplam % 40 enerji tasarrufu sağladığı bilgisine karşılık PE0-C20’in tüm binada tahmini olarak %50-60 enerji tasarrufu sağlaması beklenmektedir. İçerisinde mikroseramik kürecikler bulunan TTB1, cam tozu kullanılarak üretilen PE0-C20’den daha az ısı tasarrufusağlamıştır. Sonuç olarak cam tozu kullanılarak üretilen boya, TTB’dan daha fazla enerji tasarrufusağlamakta ve aynı zamanda yaklaşık 2-2,5 kat daha ucuz olduğundan dolayı ülke ekonomisine katkısağlayacaktır.
The aim of the study was to produce thermal paints with higher thermal insulationproperties than Commercial Thermal Paints (CTP) of 4 different companies, especially for sheet metalroofs. Firstly, the effect of carbon based materials (graphite and recycled carbon black) on heat insulationwas investigated. Secondly, the effect of silicon based materials (Perlite (PE) and Glass powder (G)) onthermal insulation was determined. Finally, commercial paints and paints obtained by the best results (PE-20 and PE0-C20) were subjected to FT-IR analysis and physical tests (adhesion and impact tests) on coatedsheets using these paints. The lower temperature of PE0-C20 is lower than the temperature of commercialthermal paints and is also within the cool paint temperature (28-33 ° C) given in the literature. The heatsaving values of TTB1, TTB2, TTB3 and PE0-C20 based on the surface temperature of the galvanized sheetare 9%, 6%, 9% and 12%, respectively. Despite the fact that TTB3 saves not only one surface but 40% energyin the whole building, PE0-C20 is expected to save 50-60% energy in the whole building. TTB1 with microceramic beads has less heat saving than PE0-C20 produced by using glass powder. As a result, the paintproduced by using glass powder will save more energy than TTB and will also contribute to the nationaleconomy as it is about 2-2.5 times cheaper.
Description: DergiPark: 643725
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.643725
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/56595/643725
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1273134
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2116
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.643725-1273134.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

18
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.