Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/209
Title: Yapılarda yangın güvenliği ve örnek bir proje üzerinde incelenmesi
Other Titles: Fire safety in buildings and analysis on the example project
Authors: Çöğürcü, Mustafa Tolga
Bağcı, Muhammet Ali
Keywords: Mimarlık
Architecture
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Aktif güvenlik
Active security
Pasif güvenlik
Passive security
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yangın güvenlik önlemlerinin genel çerçevede incelemesinin yapıldığı bu çalışmada, projelendirme ve planlama aşamasında yangın güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemlerin anlatılması amaçlanmaktadır. Çalışmada öncelikle yanma ve yangın kavramları analiz edilerek temel bilgilerin verilmiştir. Daha sonra yangının bina üzerindeki etkisi ve tasarım aşamasında binalarda alınacak önlemler Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri ve Aktif Yangın Güvenlik Önlemleri şeklinde ele alınmıştır. Daha sonra da örnek bir proje üzerinde aktif ve pasif yangın güvenlik önlemleri birlikte düşünülerek uygulama yapılmıştır.
In this study where fire safety measures are examined in general framework, it is aimed to explain the precautions to be taken regarding fire safety in the projecting phase. In the study, firstly the basic information is given by analyzing burning and fire concepts. Then, the effect of fire on the building and the measures to be taken in the buildings during the projecting phase are handled as Passive Fire Safety Measures and Active Fire Safety Measures. Then, active and passive fire safety measures is handled together on the sample project.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZuxe4EoAIBB5L1JGwwEEChDfWr1sTVkN7nG2fnLYdD_a
https://hdl.handle.net/20.500.13091/209
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
569125.pdf8.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

156
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

48
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.