Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2071
Title: Cluster-First Route-Second Approach For The Solution Of Vehicle Routing Problem With Soft Time Windows; A Supermarket Chain Application
Other Titles: ESNEK ZAMAN PENCERELİ ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİNÖNCE KÜMELE-SONRA ROTALA TEMELLİ BİR YÖNTEM ÖNERİSİ; BİR SÜPERMARKET ÖRNEĞİ
Authors: Ercan Cömert, Serap
Yazgan, Harun Reşit
Çakir, Büşra
Sari, Nazan
Keywords: Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows
K-Means Algorithm
K-Medoids Algorithm
Esnek Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi
K-Means Algoritması
K-Medoids Algoritması
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: The vehicle routing problem with soft time windows is a type of vehicle routing problem with time windows which allow to serve customers outside their time windows, but the penalty costs is applied for the company for early or late service. In this study, an approach consisted of two stages as "cluster-first route-second” is proposed for the vehicle routing problem with soft time windows. Firstly, customers are clustered according to K-Means and K-Medoids clustering algorithms, then routed by the help of mixed integer linear programming model. Finally, the ANOVA test is used to show the effectiveness of the algorithms and the experimental results showed that the results obtained with the algorithms provides a better solution than the actual costs of the firm.
Esnek zaman pencereli araç rotalama problemi, belirli zaman aralıklarında servis görmek isteyen müşterilere, erken ya da geç hizmet verilmesine ceza maliyeti uygulanması koşuluyla izin veren zaman pencereli araç rotalama probleminin bir çeşididir. Bu çalışmada, ele alınan esnek zaman pencereli araç rotalama problemi için önce kümele-sonra rotala yöntemine dayalı bir yöntem önerilmiştir. İlk olarak müşteriler K-Means ve K-Medoids kümeleme algoritmalarına göre kümelenmiş, daha sonra ise karışık tam sayılı doğrusal programlama modeli yardımıyla rotalanmıştır. Son olarak, algoritmaların etkinliğini göstermek için ANOVA testi kullanılmış ve deneysel sonuçlar, algoritmalar ile elde edilen sonuçların firmanın gerçek maliyetleri ile karşılaştırıldığında daha iyi olduğunu göstermektedir.
Description: DergiPark: 698326
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.698326
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/52828/698326
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/992249
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2071
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.698326-992249.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

100
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.