Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2044
Title: Performance Comparison of Phase Locked Loop Methods for Grid Interactive Inverters
Other Titles: ŞEBEKE ETKİLEŞİMLİ EVİRİCİLER İÇİN FAZ KİLİTLEME DÖNGÜSÜ YÖNTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: Sevilmiş, Fehmi
Karaca, Hulusi
Keywords: Inverter
Phase Locked Loop (PLL)
Synchronization
Evirici
Faz Kilitleme Döngüsü(PLL)
Senkronizasyon
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In grid interactive power converter applications, phase locked loop (PLL) methods are very important to realize grid synchronization. The performance of PLL which is used should be affected by adverse conditions such as voltage unbalance, harmonics, frequency and phase changes. Furthermore, in these adverse conditions, the phase angle of grid voltages and positive sequence component of grid voltages in fundamental grid frequency are needed to determine quickly and accurately. Otherwise, synchronization errors occur between the grid interactive inverter and the grid.In this paper, different PLL methods are simulated under MATLAB/Simulink. The performances of the PLL methods are comparatively presented under three different conditions such as unbalanced, harmonics and variable frequency grid. It has also put forward the positive and negative aspects of the PLL methods based on the obtained results.
Şebeke etkileşimli güç dönüştürücü uygulamalarında, şebeke senkronizasyonunun gerçekleştirilebilmesi için faz kilitleme döngüsü (PLL) yöntemleri oldukça önemlidir. Kullanılan PLL’nin performansı; gerilim dengesizliği, harmonikler, frekans ve faz değişimi vb. olumsuz durumlardan etkilenmemelidir. Üstelik bu olumsuz durumlarda, şebeke faz açısının ve temel şebeke frekansındaki pozitif sıralı bileşen geriliminin hızlı ve doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Aksi durumda, şebeke etkileşimli dönüştürücü ile şebeke arasında senkronizasyon hataları meydana gelmektedir.Bu makalede, farklı PLL yöntemlerinin MATLAB/Simulink’te benzetimi yapılmıştır. Dengesiz, harmonikli ve değişken frekanslı şebeke durumu gibi üç farklı şebeke koşulu altında PLL yöntemlerinin performansları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Ayrıca, elde edilen sonuçlara dayanarak PLL yöntemlerinin artı ve eksi yönleri ortaya konulmuştur.
Description: DergiPark: 654874
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.654874
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/50455/654874
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/872319
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2044
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.654874-872319.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

32
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.