Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2031
Title: INVESTIGATION OF THE CHEMICAL CHARACTERISTICS AND OXIDATIVE STABILITY OF SOME COMMERCIAL COLD-PRESSED OILS
Other Titles: Bazı Ticari Soğuk Pres Yağların Kimyasal Özelliklerinin ve Oksidatif Kararlılığının İncelenmesi
Authors: Ayyıldız, Hamide Filiz
Topkafa, Mustafa
Sherazi, Syed Tufail Hussain
Mahesar, Sarfaraz Ahmed
Kara, Hüseyin
Keywords: Cold pressed seed oils
Fatty acid composition
Tocol profile
Oxidative stability
Rancimat
Soğuk pres tohum yağları
Yağ asit kompozisyonu
Tokol profili
Oksidatif stabilite
Ransımat
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In this study, the chemical composition and oxidative stability of cold-pressed flaxseed, black seed, pumpkin seed, walnut seed, and poppy seed oils were examined. The results showed that the seed oils contained appreciable amounts of unsaturated fatty acids (above 79 %). Polyunsaturated fatty acids, particularly linoleic acids were dominant, with values ranging from 53.24 % - 71.37 % of the total amount of fatty acids except for pumpkin seed oil. Tocols content was found to be between ~ 490-932 mg kg-1, and the flaxseed oil exhibited the highest levels of total tocopherols (977.47 mg kg-1) under the experimental conditions. While, the highest PV was found in walnut seed oil (2.81 meq O2 kg-1), and the highest content of FFAs was reported for flaxseed oil (1.82 %). OSI values were 4.15, 3.57, 4.31, 3.98 and 4.92 h for the flaxseed, black seed, pumpkin seed, walnut seed, and poppy seed oils, respectively. The obtained data suggest that the seed oils in this study may serve as special dietary sources.
Bu çalışmada, soğuk pres keten tohumu, çörek otu, kabak çekirdeği, ceviz ve haşhaş tohumu yağlarının kimyasal bileşimi ve oksidatif stabilitesi incelenmiştir. Sonuçlar, çekirdek yağlarının kayda değer miktarlarda doymamış yağ asitlerini içerdiğini (% 79'un üzerinde), bunlar arasında ise çoklu doymamış yağ asitlerinin, özellikle de linoleik asitlerin, kabak çekirdeği yağı hariç diğer yağlardaki toplam yağ asidi miktarının % 53.24 ile % 71.37'si arasındaki değerlerde baskın olduğunu göstermiştir. Yağların tokol içeriği ~ 490-932 mg kg-1 arasında bulunmuş ve deney koşullarındaki en yüksek toplam tokoferol düzeyi (977.47 mg kg-1) keten tohumu yağında tespit edilmiştir. En yüksek PV değeri ceviz yağında rapor edilmiş (2.81 meq O2 kg-1), en yüksek FFA içeriği ise keten tohumu yağında (%1.82) bulunmuştur. OSI değerleri; keten tohumu, çörek otu, kabak çekirdeği, ceviz ve haşhaş tohumu yağları için sırasıyla 4.15, 3.57, 4.31, 3.98 ve 4.92 saat olarak tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, bu çalışmadaki tohum yağlarının özel diyet kaynakları olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Description: DergiPark: 913439
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.913439
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/66048/913439
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1698707
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2031
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Koleskiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.913439-1698707.pdf592.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

20
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.