Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2023
Title: Investigation of Tensile Strength and Hardness Behaviour of Hardox500 – St52 Specimen Joined by GMAW Method
Other Titles: GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Authors: Korkmaz, Şeyma
Çetin, Muhammet Hüseyin
Adar, Muhammed
Orak, Abdulkadir
Keywords: Weldability
Hardox500
St52
GMAW
Kaynak edilebilirlik
Hardox-500
St-52
GMAK
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In mechanical construction, meeting different industrial requirements such as high strength,wear and corrosion resistance can be achieved by using different materials together. Especially the usageof metallic materials together is important for sustainability. The use of different metallic materialstogether depends on the joining ability of the materials andexperimental studies are needed for theanalysis of joining ability.In this study, the weldability of Hardox500 and St52 (S355) steel by GMAW (GasMetal Arc Welding) method was investigated using different current and voltage parameters. Weldabilityof two different steel alloys were examined by tensile test, micro hardness measurement, SEM andmicrostructure imaging techniques. Tensile tests were applied to the welded samples and the criticalpoints and deformation characteristics of the samples were evaluated according to the determined inputparameters. Micro hardness values of the samples were determined by Vickers (HV) hardnessmeasurement method. According to the results, it was determined that the welding capability ofHardox500 and St52 material was low at low current and voltage values and that the hardness distribution occurred irregularly. It was determined that the tensile curves at high current and high voltage values exhibited more stable behaviour and a homogeneous hardness distribution occurred.
Makine konstrüksiyonunda yüksek dayanım, aşınma ve korozyon direnci gibi farklı endüstriyelgereksinimlerin karşılanması farklı malzemelerin birlikte kullanımı ile sağlanabilir. Özellikle metalikmalzemelerin birlikte kullanımı sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Farklı metalikmalzemelerin birlikte kullanımı, her iki malzemenin birleştirilebilme kabiliyetine bağlıdır vebirleştirilebilirlik kabiliyetinin analizi için deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada,Hardoks500 ve St52 (S355) çeliğinin farklı akım ve voltaj parametreleri kullanılarak GMAK (Gaz MetalArk Kaynağı) yöntemiyle kaynak edilebilirliği araştırılmıştır. İki farklı çelik alaşımının kaynakedilebilirliği çekme testi, mikro sertlik ölçümü, SEM ve mikro yapı görüntüleme teknikleri ileincelenmiştir. Kaynaklanmış numunelere çekme deneyleri uygulanmış, elde edilen grafiklerde oluşankritik noktalar ve numunelerin deformasyon karakteristikleri, belirlenen giriş parametrelerine göredeğerlendirilmiştir. Numunelerin mikro sertlik değerleri Vickers (HV) sertlik ölçme yöntemine göreölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre; düşük akım ve voltaj değerlerinde Hardoks500 ile St52malzemesinin kaynak edilebilirlik kabiliyetinin düşük olduğu ve sertlik dağılımının düzensiz bir şekildegerçekleştiği belirlenmiştir. Yüksek akım ve yüksek voltaj değerlerinde çekme eğrilerinin daha kararlıdavranış ortaya koyduğu ve homojen bir sertlik dağılımı gerçekleştiği belirlenmiştir.
Description: DergiPark: 610889
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.610889
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/610889
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1133739
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2023
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.610889-1133739.pdf919.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

110
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.