Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2023
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKorkmaz, Şeyma-
dc.contributor.authorÇetin, Muhammet Hüseyin-
dc.contributor.authorAdar, Muhammed-
dc.contributor.authorOrak, Abdulkadir-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:54:24Z-
dc.date.available2022-02-26T20:54:24Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.610889-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/610889-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1133739-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2023-
dc.descriptionDergiPark: 610889en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractIn mechanical construction, meeting different industrial requirements such as high strength,wear and corrosion resistance can be achieved by using different materials together. Especially the usageof metallic materials together is important for sustainability. The use of different metallic materialstogether depends on the joining ability of the materials andexperimental studies are needed for theanalysis of joining ability.In this study, the weldability of Hardox500 and St52 (S355) steel by GMAW (GasMetal Arc Welding) method was investigated using different current and voltage parameters. Weldabilityof two different steel alloys were examined by tensile test, micro hardness measurement, SEM andmicrostructure imaging techniques. Tensile tests were applied to the welded samples and the criticalpoints and deformation characteristics of the samples were evaluated according to the determined inputparameters. Micro hardness values of the samples were determined by Vickers (HV) hardnessmeasurement method. According to the results, it was determined that the welding capability ofHardox500 and St52 material was low at low current and voltage values and that the hardness distribution occurred irregularly. It was determined that the tensile curves at high current and high voltage values exhibited more stable behaviour and a homogeneous hardness distribution occurred.en_US
dc.description.abstractMakine konstrüksiyonunda yüksek dayanım, aşınma ve korozyon direnci gibi farklı endüstriyelgereksinimlerin karşılanması farklı malzemelerin birlikte kullanımı ile sağlanabilir. Özellikle metalikmalzemelerin birlikte kullanımı sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Farklı metalikmalzemelerin birlikte kullanımı, her iki malzemenin birleştirilebilme kabiliyetine bağlıdır vebirleştirilebilirlik kabiliyetinin analizi için deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada,Hardoks500 ve St52 (S355) çeliğinin farklı akım ve voltaj parametreleri kullanılarak GMAK (Gaz MetalArk Kaynağı) yöntemiyle kaynak edilebilirliği araştırılmıştır. İki farklı çelik alaşımının kaynakedilebilirliği çekme testi, mikro sertlik ölçümü, SEM ve mikro yapı görüntüleme teknikleri ileincelenmiştir. Kaynaklanmış numunelere çekme deneyleri uygulanmış, elde edilen grafiklerde oluşankritik noktalar ve numunelerin deformasyon karakteristikleri, belirlenen giriş parametrelerine göredeğerlendirilmiştir. Numunelerin mikro sertlik değerleri Vickers (HV) sertlik ölçme yöntemine göreölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre; düşük akım ve voltaj değerlerinde Hardoks500 ile St52malzemesinin kaynak edilebilirlik kabiliyetinin düşük olduğu ve sertlik dağılımının düzensiz bir şekildegerçekleştiği belirlenmiştir. Yüksek akım ve yüksek voltaj değerlerinde çekme eğrilerinin daha kararlıdavranış ortaya koyduğu ve homojen bir sertlik dağılımı gerçekleştiği belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWeldabilityen_US
dc.subjectHardox500en_US
dc.subjectSt52en_US
dc.subjectGMAWen_US
dc.subjectKaynak edilebilirliken_US
dc.subjectHardox-500en_US
dc.subjectSt-52en_US
dc.subjectGMAKen_US
dc.titleInvestigation of Tensile Strength and Hardness Behaviour of Hardox500 – St52 Specimen Joined by GMAW Methoden_US
dc.title.alternativeGMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.610889-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage300en_US
dc.identifier.endpage317en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid394376en_US
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.10. Department of Mechanical Engineering-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.610889-1133739.pdf919.76 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

136
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

116
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.