Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1977
Title: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ İLLERİN KURAKLIK ANALİZİ
Other Titles: Drought Analysis Of Provinces In Southeastern Anatolia Region
Authors: Tuğrul, Türker
Doğan, Selim
Dursun, Şükrü
Keywords: Kuraklık İndeksi
Yağış
Kuraklık
Efektif kuraklık indeksi (EKİ)
Drought Index
Rainfall
Drought
Effective Drought Index (EDI)
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerin kuraklık analizi yapılmıştır. Çalışmada 9 istasyondan alınan 1960-2016 yılları arasındaki aylık toplam yağış verileri kullanılmıştır. Analiz için en az 30 senelik kesintisiz veri setine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu koşul Şırnak istasyonunda sağlanamamıştır. Analizde Efektif Kuraklık İndeksi (EKİ) yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda Adıyaman istasyonunda 22, Batman istasyonunda 15, Diyarbakır istasyonunda 24, Gaziantep istasyonunda 25, Kilis istasyonunda 20, Mardin istasyonunda 9, Siirt istasyonunda 18, Şanlıurfa istasyonunda 21 olmak üzere toplamda 154 kuraklık olayı tespit edilmiştir. 1970-1979 dönemi kuraklık olaylarının en fazla yaşandığı dönemdir. Analiz yapılan 681 aylık zaman periyodu göz önüne alındığında; bu periyotta tüm zamanların ortalama %19’luk zaman diliminin bölgeyi etkileyen kuraklıklarla geçtiği belirlenmiştir.
In this study, the drought analysis of Southeastern Anatolia Region was conducted. Monthly total rainfall data of 1960-2016 taken from 9 stations were used in the paper. At least 30 years of continuous data set is needed for the analysis. This requirement was not met for Sirnak station. For the analysis, the Effective Drought Index (EDI) method was used. As a result of this study, in Adiyaman 22; Batman 15; Diyarbakir 24; Gaziantep 25; Kilis 20; Mardin 9; Siirt 18; Sanliurfa 21, total of 154 drought events were detected. The period of 1970-1979 was the period in which drought events were experienced the most. Droughts were detected for 19% out of all times which was 681-month.
Description: DergiPark: 654866
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.654866
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/50455/654866
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/872304
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1977
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.654866-872304.pdf944.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

32
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.