Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1977
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTuğrul, Türker-
dc.contributor.authorDoğan, Selim-
dc.contributor.authorDursun, Şükrü-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:54:19Z-
dc.date.available2022-02-26T20:54:19Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.654866-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/50455/654866-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/872304-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1977-
dc.descriptionDergiPark: 654866en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractBu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerin kuraklık analizi yapılmıştır. Çalışmada 9 istasyondan alınan 1960-2016 yılları arasındaki aylık toplam yağış verileri kullanılmıştır. Analiz için en az 30 senelik kesintisiz veri setine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu koşul Şırnak istasyonunda sağlanamamıştır. Analizde Efektif Kuraklık İndeksi (EKİ) yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda Adıyaman istasyonunda 22, Batman istasyonunda 15, Diyarbakır istasyonunda 24, Gaziantep istasyonunda 25, Kilis istasyonunda 20, Mardin istasyonunda 9, Siirt istasyonunda 18, Şanlıurfa istasyonunda 21 olmak üzere toplamda 154 kuraklık olayı tespit edilmiştir. 1970-1979 dönemi kuraklık olaylarının en fazla yaşandığı dönemdir. Analiz yapılan 681 aylık zaman periyodu göz önüne alındığında; bu periyotta tüm zamanların ortalama %19’luk zaman diliminin bölgeyi etkileyen kuraklıklarla geçtiği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the drought analysis of Southeastern Anatolia Region was conducted. Monthly total rainfall data of 1960-2016 taken from 9 stations were used in the paper. At least 30 years of continuous data set is needed for the analysis. This requirement was not met for Sirnak station. For the analysis, the Effective Drought Index (EDI) method was used. As a result of this study, in Adiyaman 22; Batman 15; Diyarbakir 24; Gaziantep 25; Kilis 20; Mardin 9; Siirt 18; Sanliurfa 21, total of 154 drought events were detected. The period of 1970-1979 was the period in which drought events were experienced the most. Droughts were detected for 19% out of all times which was 681-month.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKuraklık İndeksien_US
dc.subjectYağışen_US
dc.subjectKuraklıken_US
dc.subjectEfektif kuraklık indeksi (EKİ)en_US
dc.subjectDrought Indexen_US
dc.subjectRainfallen_US
dc.subjectDroughten_US
dc.subjectEffective Drought Index (EDI)en_US
dc.titleGÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ İLLERİN KURAKLIK ANALİZİen_US
dc.title.alternativeDrought Analysis Of Provinces In Southeastern Anatolia Regionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.654866-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage705en_US
dc.identifier.endpage712en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid394274en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept02.06. Department of Environmental Engineering-
crisitem.author.dept02.06. Department of Environmental Engineering-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.654866-872304.pdf944.89 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

34
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.