Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/194
Title: Konya eski elektrikli tramvayların yeniden işlevlendirilmesi ve kente kazandırmasına yönelik bir model önerisi
Other Titles: A proposal model for reusing of the old konya electric trams and their revitalization in the city
Authors: Korumaz, Mustafa
Aydogdyyev, Artur
Keywords: Mimarlık
Architecture
Ulaşım
Transportation
Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: İnsan hayatındaki ulaşımın yeri ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Devletlerin gelişmişlik düzeyleri ulaşım alanındaki gelişmişlikleri ve altyapıları referanslı olarak ölçümlenebileceği söylenebilir. Sahip olunan teknolojilerin gelişimi, güncel eğilimlerin değişimi, ihtiyaçların farklılaşması, eskime ve ekonomik ömürlerinin doldurulması gibi nedenler ile bu alanda kullanılan araçların yenileri ile değişimi kaçınılmaz olmaktadır. Bu döngü içerisinde kentler için önemli bir ulaşım elemanı olan tramvayların özel bir yeri vardır. Kentin simgesi haline gelen, kentlinin anılarını barındıran, hafızalarda yer etmiş bu endüstriyel ürünlerin yüklendikleri anlamlardan dolayı sadece bir araç olmadıkları söylenebilir. Bu ana fikir çerçevesinde Konya kenti için önemli bir yere sahip kent içi raylı taşımacılık tez kapsamında araştırılmış, Konya kenti ve kentlisi ile olan duygusal bağlarına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 29 Ekim 2013 yılında kullanımdan kaldırılan bu araçların Konya kenti için tarihi, kültürel ve anı değerinin olduğu gözlemlenmiştir. Kullanımdan kaldırıldıktan sonra bu vagonların Konya içerisinde nasıl yeniden işlevlendirilebileceklerine yönelik tez kapsamında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu bağlamda 29 Ekim 2013 yılında kullanımdan kaldırılan tramvay vagonlarının kentin ilgili yerlerinde fizibilite çalışması yapılarak, seçilecek işlev ile ilgili kentlinin de katılımını sağlayacak şekilde araştırma gerçekleştirilmiştir. Tez çalışması sonucunda bu tramvayların hala Konya için bir simge değerlerinin bulunduğu, kentlinin duygusal bağlarının devam ettiği, yeni fonksiyon ile yeniden kullanımının kentli için anı değerinden dolayı önemli olduğu ve farklı fonksiyon önerileri ile kullanılabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Yeniden işlevlendirme kavramının kentin hafızası, kültürü ve değerleri yönünden önemi mimari yapılar kadar, mimari özelliği olan bu tramvay yapıları yönü ile de önemli olduğu yine tez sonuçlarında yer almıştır.
The place and importance of transportation in human life are increasing day by day. It can be said that the development levels of the states can be measured with reference to their development and infrastructure in the field of transportation. Due to the changes in current trends, new developments in technology, changes in needs, aging and so on, make it inevitable to change the vehicles used in a field with new ones. Within this cycle, trams, which are important as transport, have a special place for their users. It can be said that these industrial products, which have become the symbol of the city, contain the memories of it, due to these memories, it became something more than just a vehicle. Within the framework of this main idea, urban railway transport that keeps importance for the city of Konya has been researched within the scope of the thesis, and its emotional ties with the city of Konya and its citizens were assessed. As a result of these evaluations, these vehicles, which services were discontinued on 29 October 2013, were observed to have historical, cultural and memorial value for the city of Konya. Also were made Evaluations on how these trams can be re-functionalized in Konya after they have been removed from use. In this context, a feasibility study was conducted in the relevant places of the city and the research was carried out in a way to ensure the participation of the citizens of this city. As a result of the thesis, it is concluded that these trams still have symbolic meaning for Konya, the emotional ties between citizens are take place, the suggested types of reuse methods arouse interest and approval of the citizens. The importance of the concept of re-functionalization in terms of memory, culture, and values of the city is important in terms of architectural structures, as well as the architectural features of these tram structures.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwBHQoCtUUgas6gSsyaMNt2afQ1EHCRMShcvvaDifqhnT
https://hdl.handle.net/20.500.13091/194
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
587980.pdf14.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

24
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.