Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/18
Title: CBS tabanlı görünürlük analizlerinin şehir planlama süreçlerine entegrasyonu
Other Titles: Integration of GIS based visibility analysis into urban planning process
Authors: Topçu, Mehmet
Abuazab, Hatem K.M.
Keywords: Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Şehircilik ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Görünürlük analizlerinde, gözlem noktası, yükseklik, pozisyon, gözlem yarıçapın ve gözlem açısına bağlı olarak görünür ve görünmeyen veri alanı elde edilebilir. Görünürlük analizini kontrol etmek için toplamada dokuz adet öğe bulunmaktadır. Bu öğelerin tanımları sayısal oldukları sürece değişebilmektedir. ArcGIS de görünürlük analizinin üç yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler görünürlük analizi, bakış doğrusu analizi ve görülebilir alan analizi olarak özetlenebilir. Görünürlük analizi birçok disiplinde önemli bir yardımcı araçtır. Bu çalışma öncelikli olarak görünürlük analizlerinin ileri düzeyde CBS bilgisine sahip olmayan karar vericiler tarafından da etkin olarak kullanılabilmesini sağlayacak bir arayüz geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda araştırmada görünürlük analizi model önerisi oluşturulmuştur. Bu model önerisi python yazılım dili kullanılarak ArcGIS programı içerisinde eklenti arayüz şeklinde ifade edilmiştir. Bu model önerisi arayüzü örneklem alan olarak Konya şehrinde, Selçuk üniversitesi kampüs alanında test edilmiştir. Oluşturulan arayüz modeli eşyükselti eğrilerini ve engellere ait yer ve yükseklik bilgilerini kullanarak raster sayısal yükseklik modeli elde etmektedir.?? Bu durum gelecekteki kent planlarının yapımında birden fazla senaryo oluşturmasına ve her bir senaryosunun ayrı ayrı incelemesine olanak tanımaktadır. Bu şekilde karar vericiler tarafından gerek bir takım nokta ve alanların nereleri görebileceği, gerekse de bir takım nokta ve bölgelerin nerelerden görülebileceği ileri düzey CBS bilgisine sahip olmadan sorgulanır olabilmektedir.
In visibility analysis, the visible and invisible data area can be obtained by checking the high of position to observation point, the observation radius and the observation angle. There are nine elements to control visibility analysis. The definitions of these elements may change as long as they are numeric. There are three methods of visibility analysis in ArcGIS. These methods are visibility analysis, line of sight analysis and view shed analysis. The visibility analysis is an important analysis tool in many fields. The purpose of this study is to develop an interface that will enable visibility analysis to be used effectively by decision makers who do not have advanced GIS knowledge. In this research, I created a visibility analysis model proposal and I created the interface using the python programming language for this model proposal. This model proposal interface has been tested in the Selcuk university campus area. The created interface model uses the contours and the information of location and its height of the obstacles to obtain a raster digital elevation model. It allows in the future the city planners to create multiple scenarios and examine each scenario separately. In this way, it will help decision makers to be able to make question about certain points towards areas which can be seen. As well as make question about areas towards certain points which can be seen without having advanced GIS knowledge.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LX1L0zwkyGLy8rSteIWk58BzL6TX_xyc-hR0n-J1P_Aw
https://hdl.handle.net/20.500.13091/18
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
686884.pdf5.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

412
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

336
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.