Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1597
Title: Alüminyum ekstrüzyon profillerinde kesit ölçümlerinin RGB kanallarındaki görüntülerle ölçülmesi
Other Titles: Measurement of section measurements in aluminum extrusion profiles with images in RGB channels
Authors: Sungur, Cemil
Yoldaş, Mehmet
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle alüminyum sektöründe üretilebilirlik ve kalite kontrol süreçleri daha karmaşık hale gelmiştir. Bu da beraberinde üretim ve kalite kontrol işlemlerinde bir takım zorluklar meydana getirmektedir. Üretilmesi istenen ürünler daha ince, kırılgan, karmaşık yapılar içermektedir. Gelenekselleşmiş temaslı ölçüm teknikleri, endüstrinin bu ve benzeri ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. Fakat görüntü işleme teknolojilerinin endüstride kullanılmasıyla, hassas kalite kontrol işlemleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada alüminyum ekstrüzyon profil üretim tesislerinde üretilen karmaşık yapılı ve bir çok ölçüm noktasına sahip profillerde kalite kontrol işlemlerini temaslı ölçüm tekniklerine göre daha kısa sürede ve daha küçük hata paylarında görüntü işleme teknikleri kullanarak gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Kalite kontrol ölçümleri yapılacak profil görüntülerini elde etmek için dijital kamerada elde edilen görüntüler, RGB kanallarındaki görüntülere çevrilerek ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu görüntüler çeşitli filtreleme işlemlerine girdikten sonra gürültülerden arındırılmıştır. Ardından görüntüde piksel boyutunda işlemler gerçekleştirilerek profilin, belirtilen iki noktası arası ölçümleri yapılmıştır. Bu yöntem kullanılarak temaslı ölçüm cihazlarının olumsuz etkileri ortadan kaldırılmıştır. Görüntü işleme tekniği kullanarak tek cihazla, çok kısa sürede, tutarlı sayısal değerlerle ölçümler gerçekleştirilmiştir. Görüntü işleme ile gerçekleştirilen kalite kontrol süreci ile geleneksel yöntemde kullanılan ölçü atletlerinin her birinin eğitiminin personele verilme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Hata payları düşürülerek yanlış üretimlerin önüne geçilmiştir. Ölçüm sonuçları kumpas gibi temaslı ölçüm cihazlarının sonuçları ile kıyaslanmıştır. Geliştirilen teknikle oluşan yüzde hata oranları, temaslı ölçüm teknikleri ile kıyaslanmış ve B kanalındaki görüntünün R ve G kanalındaki görüntülere oranla, nispeten daha doğru sonuçlar verdiği görülmüştür.
With the development of science and technology, manufacturability and quality control processes in the aluminum industry have become more complex. This brings with it some difficulties in production and quality control processes. The products desired to be produced contain thinner, fragile and complex structures. Traditional contact measurement techniques have become unable to respond to these and similar needs of the industry. However, with the use of image processing technologies in the industry, sensitive quality control processes have begun to be performed. In this study, it is aimed to perform quality control operations on profiles with complex structure and many measurement points, produced in aluminum extrusion profile production facilities, by using image processing techniques in a shorter time and with smaller margins of error compared to contact measurement techniques. In order to obtain the profile images for quality control measurements, the images obtained in the digital camera were converted into images in RGB channels and evaluated separately. These images were freed from noise after undergoing various filtering processes. Then, pixel-sized operations were performed on the image and measurements were made between the two specified points of the profile. By using this method, the negative effects of contact measuring devices are eliminated. By using image processing technique, measurements were made with a single device, in a very short time, with consistent numerical values. With the quality control process carried out with image processing, the necessity of giving the training of each of the measurement athletes used in the traditional method to the personnel has been eliminated. By reducing the margin of error, wrong productions were prevented. The measurement results were compared with the results of contact measuring devices such as calipers. The percentage error rates with the developed technique were compared with the contact measurement techniques and it was seen that the image in the B channel gave relatively more accurate results compared to the images in the R and G channels.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LSHwTHKyzQCWkjL9GLQDCHsJ6CspSBLKiNJaIYH1_XoR
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1597
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
682750.pdf3.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

190
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

200
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.