Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1574
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSarucan, Ahmet-
dc.contributor.authorYılmaz, Ahmet-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:41:33Z-
dc.date.available2021-12-13T10:41:33Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmRjFKbBBoJKkKbQxZtlNmq--vSbG8Vhy_jeTCaYuqqLi-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1574-
dc.description.abstractGünümüzde firmaların varlığını sürdürebilmesi için satışlarından kâr elde edebilmeleri gerekmektedir. Satış fiyatlarını ürün piyasasının belirlediği bir ortamda, üretilen ürünlerin maliyetlerini düşürmenin önemi giderek artmaktadır. Ürünün maliyetini oluşturan birçok girdi vardır ancak bunların hepsi ürün üzerinde bir değer oluşturmamaktadır. Yalın üretim içerisinde yer alan yöntemlerden biri olan değer akış haritalama yöntemi ile değer katan ve değer katmayan işler belirlenebilmektedir. Belirlenen bu mevcut durum sonrasında ise üretim yaparken değer katan işlerin olduğu yeni bir süreç tasarlanmaktadır. Bu çalışmada belirsizliklerin çok olduğu üretim alanlarında bulanık değer akış haritalama yöntemi uygulaması anlatılarak israfların önüne geçmek ve daha verimli bir üretim gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Konya'da yer alan katlanır bomlu vinç imalatı yapan bir firmada yapılan uygulamada mevcut durum haritası oluşturularak israflar gözlemlenmiştir. İsrafların ortadan kaldırılabilmesi için en etkili yalın üretim yöntemi seçilmiştir. Yöntemin seçilmesi aşamasında Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) yönteminden yararlanılmıştır. Kaizen iyileştirmeleriyle birlikte gelecek durum haritası tasarlanmıştır. Firmadaki montaj alanına kurulan yeni üretim sistemi sayesinde israflarda önemli bir düşüş sağlanarak montaj hattının üretim kapasitesi artırılmıştır.en_US
dc.description.abstractCompanies need to be able to make a profit from their sales in order to survive. The importance of reducing the costs of products produced in an environment determined by the sales market is increasingly important. There are many inputs that make up the cost of the product, but not all of them have value on the product. Value adding and non-adding works can be determined by value stream mapping method which is one of the methods in lean production. After this determined situation, a new process is designed in which there are works that add value to production. In this study, the application of fuzzy value stream mapping method in production areas where uncertainties are high is aimed to prevent wastes and to realize more efficient production. In the application made in a company manufacturing folding boom cranes in Konya, the current situation map was created and wastes were observed. The most effective lean production method has been chosen in order to eliminate wastes. Fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) method was used during the selection of the method. A future status map is designed with Kaizen improvements. Thanks to the new production system installed in the assembly area in the company, the production capacity of the assembly line was increased by providing a significant reduction in wasteen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndüstri ve Endüstri Mühendisliğien_US
dc.subjectIndustrial and Industrial Engineeringen_US
dc.titleDeğer akış haritalama sürecinde kriter ve alternatiflerin değerlendirilmesinde bulanık karar verme ve bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeValue stream mapping and fuzzy decision making an application criteria and evaluation of alternatives processen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage39en_US
dc.institutionauthorYılmaz, Ahmet-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid572628en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
572628.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

286
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

196
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.