Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1564
Title: Güç sistemlerinde kayıplar ve kaçakların birbirinden ayrılması için önerilen tahmin algoritması
Other Titles: The proposed forecesating algorithm in power systems for separating of losses and illegal consumptions
Authors: Çetinkaya, Nurettin
Yıldız, Enes
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Elektrik enerji sistemleri
Electrical energy systems
Elektrik enerjisi
Electrical energy
Kayıp-kaçak oranları
Loss-leakage rates
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri olan kayıp ve kaçak kullanımlarını ele almaktadır. Kayıp ve kaçak kullanımlarının birbirinden farklı iki terim olduğu vurgusu yapılmıştır. Kayıp ve kaçak kullanımların önerilen algoritmalar sayesinde birbirinden ayrılması ve kaçak kullanım miktarlarının yaklaşık olarak tahmin edilmesi amaçlayan literatürdeki ilk çalışmadır. İki farklı terimin birbirinden ayrılmış olması, kaçak kullanım ile mücadelede de sonuç odaklı çalışmalara katkısı olacaktır. Elektrik hatlarında meydana gelen teknik kayıpların sıfıra indirilmesi mümkün değildir. Ama kaçak kullanım gibi insan hatalarından meydana gelen teknik olmayan kayıpların sıfıra indirilmesi imkânsız değildir. Bu yönüyle kayıp ve kaçak terimleri birbirinden bağımsız farklı iki terimdir. Günümüzde beraber değerlendirilen kayıp ve kaçak oranları birbirinden ayrı tutulduğu zaman yapılan yatırımların daha verimli ve şebekelerin daha sağlıklı olması düşünülebilir. Bu çalışmada, önerilen algoritmalar ve yapay zekanın yardımıyla şehirlerin kaçak kullanım miktarının tahmini gerçekleştirilmiştir. Karmaşık bölgeler tek bir trafo bölgesine indirgenerek, bölgenin teknik kayıpları hesaplanmıştır. Faturalandırılamayan enerji miktarları referans alınarak kaçak kullanım miktarları tahmin edilmiştir.
This study deals with one of the biggest problems in our country. It has been emphasized that the use of loss and leakage are two different terms. It is the first study in the literature that aims to forecast the losses and illegal usage thanks to proposed algorithms and to determine the approximate amount of illegal usage. The separation of the two different terms from each other will contribute to result-oriented studies in the fight against illegal use. It is not possible to reduce the technical losses in the power lines to zero. However, it is not impossible to reduce non-technical losses caused by human errors, such as illegal use, to zero, even if it seems difficult. In this respect, the terms lost and illegal consumption are two independent terms. When loss and leakage rates, which are evaluated together today, are kept separate from each other, it can be thought that the investments made are more efficient and the grids are healthier. In this study, the amount of illegal use of cities has been estimated with the help of proposed algorithms and artificial intelligence. By reducing the complex regions to a single transformer region, the technical losses of the region are calculated. Illegal usage amounts were estimated based on unbilled energy amounts.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LT2nl4DI0pA4gUdURO1dP-7hyMGADFoRvExtLRB3V8b-
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1564
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
681929.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

142
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

150
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.