Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1527
Title: Banka kredi işlemlerinde süreç madenciligi kullanımı /
Authors: Engin, Orhan
Yazıcı, İbrahim Ethem
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Son yıllarda karmaşık süreçlerin analizinde kullanılan, şirketlere, iş süreçlerinin yönetimi ve geliştirilmesinde büyük katkıda bulunan süreç madenciliği, dünya çapında uygulanmaktadır. Süreç madenciliğinin adımları ve nasıl iş süreçleriyle birlikte analiz edileceği konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Farklı sektörlerde, maliyetlerin azaltılması, süreç iyileştirmelerinin yapılması ve özellikle sürelerin kısaltılması noktasında süreç madenciliği büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, banka tarafından en çok kullanılan ve diğer işlerden daha karışık olan banka işletme kredilerinde, süreç madenciliği metodolojisinin kullanılacağı gösterilmiştir. Bu araştırmada, bankacılık sürecinde tıkanıklıkların, uzun zaman alan sürelerin, iş akışının ve kaynak istatistiklerinin gösterilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Öncelikle süreç madenciliği konusunda literatürde yapılan araştırmalar incelenmiş sonrasında süreç madenciliği aşamaları, banka işletme kredilerinde uygulanmıştır. Bilgi teknolojileri bölümü ile yapılan çalışmalarla veriler temin edilerek, süreç madenciliği kurallarında işlenmesi ve görselleştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca süreç madenciliği uygulamasında, birçok analizler çıkarılmış ve bunların yorumlanması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, banka işletme kredi işlemlerindeki süreç madenciliğinin kurumsal süreçlerin iyileştirilmesinde ve verimlerinin arttırılmasında önemli bir metodoloji olduğunu göstermiştir.
In recent years, process mining has been used throughout the world to contribute to the management and development of business processes. Various works have been taken on the steps of process mining and how to analyze business processes. Process mining is of great importance in terms of reducing costs in different sectors, making process improvements and especially shortening times of processes. In this study, it has been shown how the process mining methodology be applied in bank business loans which are the most used by the banks and more complicated than other jobs. In this research, it was aimed to show the bottlenecks, long-time processes, work flow and resource statistics in banking process and to reveal the solution suggestions. Firstly process mining is considered as academic and then process mining stages are applied in banking loan transactions. With the studies conducted with department of information technologies, data were obtained and processed in the process mining rules and were visualized. In addition, many analyses were made in process mining applications and their interpretation was made. The results showed that process mining in bank loan transactions is an important methodology for improving the enterprise processes and increasing their efficiency.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVi_qd8W6A5UQcv3yBmjOnZsn-GN3Y1gAd1MPJR9dOA6l
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1527
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
549244.pdf21.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

168
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

74
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.