Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1472
Title: Dayanma yapılarının sezgisel yöntemler kullanılarak optimum tasarımı
Other Titles: Optimum design of retaining structures by using heuristic methods
Authors: Uray, Esra
Advisors: Olgun, Murat
Çarbaş, Serdar
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Dayanma yapıları
Retaning structures
Test istatistikleri
Test statistics
Yapı optimizasyonu
Structural optimization
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında dayanma yapıları ile yatay yüklü tekil kazık ve kazık grubunun optimum tasarımları harmoni arama ve yapay arı kolonisi sezgisel optimizasyon algoritmaları kullanılarak araştırılmıştır. Ayrıca, bu zemin yapı sistemlerinin parametrik çalışmaları istatistiksel tabanlı Taguchi yöntemi kullanılarak da yapılmıştır. Dayanma yapısı olarak üç farklı konsol dayanma duvarı ve tek sıra ankrajlı iksa sistemi dikkate alınmıştır. Optimum tasarımların stabilite tahkikleri için istatiksel yöntemler kullanılarak matematik modeller geliştirilmiş ve geliştirilen matematik modellerin doğrulama analizleri yapılmıştır. Konsol dayanma duvar tasarımlarında minimum kayma, devrilme ve toptan göçme güvenlik sayılarını veren optimum tasarımlar farklı duvar yükseklikleri ve zemin içsel sürtünme açısı değerleri için elde edilmiştir. Tek sıra ankrajlı iksa sisteminde farklı zemin içsel sürtünme açısı ve birim hacim ağırlık değerlerine göre ankraj derinliği, ankraj kuvveti ve iksa sistemi gömme derinliğinin optimum değerleri bulunmuştur. Yatay yüklü kazıkların optimum tasarımlarında belirli kazık üst ucu deplasmanı ve zemin standart penetrasyon sayısına göre minimum kazık ağırlığına sahip tasarımlar araştırılmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda dayanma yapılarının ve yatay yüklü kazıkların tasarımlarında kullanılmak üzere farklı zemin ve şev özellikleri için tasarım grafikleri geliştirilmiştir.
In this thesis study, the optimum designs of retaining structures and laterally loaded single pile and pile group have been investigated by using harmony search and artificial bee colony optimization algorithms. In addition, parametric studies of these soil-structure systems were carried out using the statistical-based Taguchi method. Three different types of cantilever retaining walls and single-row anchored shoring system were taken into consideration as the retaining structures. For the stability controls of optimum designs, mathematical models were developed by using statistical methods and verification analyzes of the developed mathematical models were performed. In designs of cantilever retaining walls, optimum designs giving minimum safety factors of sliding, overturning and slope stability were obtained for different values of wall height and angle of internal friction. In the single row anchorage retaining system, the optimum values of anchorage depth, anchorage force and embedding depth of retaining system were achieved according to different values of angle of internal friction and unit volume weight of soil. In optimum designs of laterally loaded piles, designs with a minimum weighted pile were investigated according to the specific displacement of the top tip of pile and number of soil standard penetration. As a result of all the analyzes, design graphics have been developed for different properties of soil and slope for the design of the retaining structures and horizontally loaded piles.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtLbpUgj-u1Vl3gGmex6qGMyn_I0Q-YlQWldNNYkMTXB2
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1472
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
634506.pdf17.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

214
checked on May 13, 2024

Download(s)

72
checked on May 13, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.