Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/146
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCeylan, Murat-
dc.contributor.authorAshames, Mohamad Melad Ali-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:19:51Z-
dc.date.available2021-12-13T10:19:51Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs8zozWhVa4B-w0ZfnOpaOEBBA85fH-eMpqrqw8ySnJlD-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/146-
dc.description.abstractOsteoporoz, düşük kemik mineral yoğunluğu ile karakterize edilen en yaygın kronik kemik hastalığıdır. Dual Enerji X-Işını Absorbsiyometrisi (DEXA) taraması, kemik mineral yoğunluğunu ölçmek ve osteoporoz tanısı koymak için en sık kullanılan yöntemdir. Ancak, cihazın büyüklüğü ve yüksek maliyeti gibi belirli kısıtlamaları vardır. Standart X-ışınları ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi diğer tarama yöntemleri, hastalık ortaya çıkana kadar osteoporozu belirleyemediği için teşhis amacıyla kullanılamaz. Bu çalışmada, topuk kemiğinin x-ışını görüntülerini (düz radyografiler) kullanarak osteoporoz sınıflandırması için invazif olmayan bir yöntem önerilmiştir. Evrişimsel Sinir Ağları ile Veri Arttırma teknikleri ve Transfer Öğrenme Mimarileri, sağlıklı ve osteoporotik hastaların x-ışını görüntülerini sınıflandırmak için birleştirilmiştir. Önerilen yaklaşım ile osteoporozun teşhisi yüksek doğrulukla gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractOsteoporosis is the most common chronic bone disease, which is characterized by low bone mineral density. Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) scan is the most used method for measuring bone mineral density and diagnosing osteoporosis. Unfortunately, this method has certain limitations, such as the size of the device and it's high cost. Other screening methods like standard X-rays and computed tomography (CT) can't detect osteoporosis until it's fully accrued. In this study, a non-invasive method for osteoporosis classification using X-ray images (plain radiographs) of the heel is proposed. Convolutional Neural Networks along with Data Augmentation techniques and Transfer Learning Architectures are combined to classify X-ray images of healthy and osteoporotic patients. With the proposed approach, diagnosis of osteoporosis has been achieved with high accuracy.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektrik ve Elektronik Mühendisliğien_US
dc.subjectElectrical and Electronics Engineeringen_US
dc.titleDerin öğrenme yöntemleri kullanılarak osteoporozun belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of osteoporosis using deep learning methodsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.institutionauthorAshames, Mohamad Melad Alı-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid652318en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
652318.pdf4.19 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

214
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

174
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.