Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1467
Title: Otomatik sıvı besleme makinesi tasarımı ve prototip imalatı
Other Titles: Designing, manufacturing and testing of automatic liquid feeding machine prototype
Authors: Bağcı, Mehmet
Ünlükal, Sinan Uğur
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Ülkemizde ve Dünyada hayvancılık sektörü önemli bir ekonomik getiridir. Hayvancılık sektörünün önemli bir kısmını ise büyükbaş hayvancılığı oluşturmaktadır. Büyükbaş hayvancılığında sürü yönetimi ve devamının en önemli öğelerinden biri buzağıların bakımı ve beslenmesidir. Buzağılar doğduktan sonra sürüden ayrı bir şekilde buzağı kulübelerine koyulurlar. Bu kulübelerde 2-3 ay kadar süt ve süt tozu mamaları ile işçiler tarafından el ile beslenirler. Bu besleme işleminde buzağı gelişimi ve sağlığı için dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır ve işçiler tarafından bu hususlara dikkat edilmesi zordur. Bu hususlara dikkat etmek buzağıların gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir ve insan faktörüne bağlı kalmamalıdır. Bu çalışmada Dünyada ve ülkemizde gelişen teknolojiyle uygun olarak ve buzağı beslemede dikkat edilecek hususlara göre programlanmış otomatik sıvı besleme makinesi tasarımı ve prototip imalatı yapılmıştır. Ayrıca otomatik buzağı besleme yöntemi olarak patent başvurumuz yapılmıştır ve sonuçlanmak üzeredir. İlk olarak buzağıların beslenmesi için gereken şartlar ve barınma şartları belirlenmiştir. Bu şartlara uygun mekanik tasarım bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan parçalar tasarıma uygun olarak üretilmiştir. Makinenin otomatik olarak çalışması için gerekli elektriksel elemanlar, elektrik panosunda toplanmış ve uygun şekilde montaj edilmiştir. Kontrolcü olarak Ardunio kartı kullanılmıştır. Ardunio kartının tüm donanımı çalıştırması için gerekli yazılım kodlanmıştır. Sonuç olarak makine tamamı ile imal edilmiş ve montaj edilmiştir. Daha sonra makine 20 gün boyunca, Holstein cinsi bir buzağıyı besleyerek test edilmiştir. Makine ve buzağı test boyunca gözlemlenmiş ve oluşan sorunlar tespit edilmiştir.
Livestock sector in our country and in the world is an important economic return. Cattle breeding constitutes an important part of the livestock sector. One of the most important elements of herd management and continuation in cattle breeding is the care and feeding of calves. After the calves are born, they are placed in calf huts separately from the herd. In these huts, they are fed manually by the workers with milk and milk powder formulas for 2-3 months. There are many issues that need to be considered for calf development and health in this feeding process, and it is difficult for workers to pay attention to these issues. Attention to these issues is very important for the development and health of calves and should not depend on the human factor. In this study, automatic liquid feeding machine design and prototype production has been made in accordance with the developing technology in the world and in our country and according to the issues to be considered in calf feeding. In addition, our patent application has been made as an automatic calf feeding method and is about to be finalized. Firstly, the conditions for feeding calves and the housing conditions were determined. Mechanical design in accordance with these conditions is designed in three dimensions in computer environment. Designed parts are produced in accordance with the design. The electrical elements required for the automatic operation of the machine are collected in the electrical panel and assembled accordingly. Ardunio card was used as the controller. The software required to run all the hardware of the Ardunio card is coded. As a result, the machine is completely manufactured and assembled. The machine was then tested for 20 days by feeding a Holstein calf. The machine and the calf were observed during the test and the problems occurred were identified.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmX5ysTPcEVmazC3EBwmCP6NFJPokINNHEtPwy-IqjicQ
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1467
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
572605.pdf5.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

174
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

108
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.