Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1454
Title: Konya ili atıksu arıtma tesisi risk değerlendirmesi
Other Titles: Risk assessment of wastewater treatment plant in Konya
Authors: Kara, Gülnihal
Ulutaş, Ömer
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma hayatı için önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Gelişen sanayileşmeyle birlikte endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin meydana getirdikleri risklerin, zararlı etkilerinin değerlendirilmesi, derecelendirilmesi ve önleme, kontrol işlemleriyle kabul edilebilir seviyelere ulaşması amacıyla uygun metotlarla birlikte analizlerinin yapılması gerekmektedir. Kentsel ve endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan/oluşacak atıksuların doğaya zarar vermemesi için tüm dünyada çevre politikaları gereği atıksu arıtma tesislerine önemli yatırımlar yapılmaktadır. Söz konusu doğa dostu arıtma tesislerinde iş sağlığı güvenliği kapsamında gerekli tedbirler alınamazsa hem maddi hem de manevi zararlar kaçınılmaz olacaktır. Yapılan bu çalışmada, Konya Atıksu Arıtma Tesisi işletmesinin faaliyetinden kaynaklı tehlikeler belirlenmiş bu tehlikelerin zarar verme potansiyeline bağlı olarak kazalar gerçekleşeceğinde risk seviyelerinin ne boyutlarda olacağı belirlenmiştir. Bu risk analizi çalışması Fine-Kinney yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu risk analizi çalışması tamamlandıktan sonra arıtma tesislerinde ne gibi kazalar olabileceği ve bu kazalara yol açan tehditlerin neler olduğu tartışılmıştır. Mevcut faaliyetin güvenli kılınabileceği proaktif yani önleyici ve reaktif yani düzeltici tedbirlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Today, Occupational Health and Safety is an important problem for working life. In order to evaluate, grading and reduce the harmful effects of the developing industrialization to acceptable levels through prevention and control processes, it is necessary to analyze the risks posed by industrial activities with the appropriate methods. As a result of environmental policies, high level of investments are made in wastewater treatment plants all over the world in order to prevent the wastewater generated by urban and industrial activities from damaging the nature. If the necessary precautions cannot be taken within the scope of occupational health and safety in these environmentally friendly treatment plants, both material and moral damages will be inevitable. In this study, the hazards arising from Konya Wastewater Treatment Plant's operations and the extent of the risk levels will be determined. This risk analysis is carried out using the Fine-Kinney method. After the completion of the risk analysis study, what kind of accidents may occur in the treatment plants and the threats that cause these accidents are discussed. Suggestions have been made for proactive, preventive and reactive measures, in which the current activity can be secured.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwPPLiLvj_w6jdHRg0umRlD3e27iszNIq9wMju6b9tYT0
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1454
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
584248.pdf4.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

252
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

288
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.