Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1401
Title: Melez ateşböceği algoritması ile çok amaçlı esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümü
Other Titles: Solution of multi-objective flexible flow shop scheduling problems with hybrid firefly algorithm
Authors: Engin, Orhan
Topçam, Fatmagül
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Sürü davranışları, birbirlerinden etkilenen grupların hareketleri ve sergiledikleri eylemlerdir. Grupların hareketlerinden ve davranışlarından esinlenerek algoritmalar üretilmiştir. Üretilen algoritmalardan bir tanesi de ateş böceği algoritmasıdır. Ateş böceği algoritması, ateş böceklerinin ışık yayma ve ışık kaynağına doğru hareketlerinden esinlenerek çözüm üretmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Diğer sezgisel algoritmalara kıyasla gerçek problemlere uygulanması kolaydır. Bu özelliğinden dolayı, ateş böceği algoritması, giderek daha önemli bir çözüm yöntemi haline gelmiştir. Araştırmada, ateş böceği algoritmasının çözüm adımları, çok amaçlı esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümü için, genetik algoritmanın operatörleri yardımıyla melez hale getirilmiştir. Melez ateş böceği algoritması, literatürde yer alan esnek akış tipi çok amaçlı çizelgeleme probleminin çözümünde kullanılmıştır. Önerilen melez ateş böceği algoritmasının, çok amaçlı esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümünde kullanılabilecek başarılı bir yöntem olduğu belirlenmiştir.
Herd behaviors are the movements of the affected groups each other and their actions. Algorithms have been produced by inspiration from the movements and behaviors of the groups. One of the algorithms produced is the firefly algorithm. Firefly algorithm is a method that aims to produce solutions by firing insects based on light emission and movements towards the light source. Compared to other heuristic algorithms, it is easy to apply to real problems. Because of this feature, firefly algorithm has become an increasingly important solution method. In the study, the solution steps of the firefly algorithm are hybridized with the help of the operators of the genetic algorithm to solve the multi-objective flexible flow type scheduling problems. The hybrid firefly algorithm is used to solve the flexible flow type multipath scheduling problem in the literature. The proposed hybrid firefly algorithm has been determined to be a successful method for solving multi-objective flexible flow type scheduling problems.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwPVIlsYkEmAxZrNQk3BFd1DMRZdgerAF2YEwDnYEpX7G
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1401
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
584546.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

60
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.