Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1335
Title: İnsansız hava araçları ile iç ve dış ortam görüntülerinin mozaiklenmesi
Other Titles: Image mosaicing with unmanned aerial vehicles in indoor and outdoor environments
Authors: Tahtırvancı, Aykut
Advisors: Durdu, Akif
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Sayısal görüntü işleme
Digital image processing
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Görüntü mozaikleme iki veya çoklu görüntünün birbirleri ile olan çakışma alanlarından faydalanılarak, birbirleri ile birleştirilmesi işlemidir. Görüntü mozaikleme yalnızca insansız hava araçları (İHA) ile kullanılmamaktadır. Genel olarak, görüntülenen alanın küçük olmasına rağmen elde edilmek istenilen görüntüleme alanının büyük olduğu uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında İHA'lar ile alınan görüntüler üzerinde bilgisayar ortamında çalışılmıştır. Literatürde panoramik görüntü elde etme konusunda çokça çalışma mevcuttur. Ancak İHA'lar ile alınan hava görüntüleri üzerindeki görüntü mozaiklemeyi konu alan çalışmalar daha azdır. Tez çalışmasında görüntü mozaikleme işlemi görseller verilerek adım adım anlatılmıştır. Çalışmada görüntü mozaikleme adımlarından biri olan özellik çıkarma adımı üzerinde durulmuştur. Literatürdeki özellik çıkarma algoritmaları incelenmiş. Görüntü mozaikleme için hava görüntülerinin çeşitlerine göre doğruluk ve performans açısından uygun özellik çıkarma yöntemleri belirlenmeye çalışılmıştır. Tez kapsamında, iç mekân ve dış mekân hava görüntüleri üzerinde çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Eğimli zemin ve düz zeminden, farklı çakışma değerlerinde, düz ve sabit kanatlı İHA alınan hava görüntülerinin farklı özellik çıkarma algoritmaları ile, mozaik çıktılarının doğruluğunun ve performansının karşılaştırılması yapılmıştır. Görüntü mozaiklemenin iki adet ve çoklu girdi görüntüleri ile yapılması arasındaki performans farkına bakılmıştır. Açık kaynaklı geliştirme ortamında gerçekleştirilen görüntü mozaikleme uygulamaları ile açık kaynaklı olmayan geliştirme ortamında gerçekleştirilen uygulamaların karşılaştırma yapılmıştır. Farklı görüntü setlerindeki iç mekan hava görüntüleri farklı özellik çıkarma algoritmaları ile mozaiklenerek, mozaik çıktılarının doğruluklarına bakılmıştır. Ayrıca hava görüntülerinin farklı bakış açılarından ve farklı aydınlatma durumlarında çekilmiş olması, elde edilen görüntü üzerinde izlere neden olur. Tez çalışmasında bu izlerin yok edilmesi üzerine de uygulamalar yapılmıştır.
Image mosaicing is the process of merging two or multiple images with each other, making use of overlapping areas. Image mosaic is not used with unmanned aerial vehicles only. Generally, it is used in applications where the displayed area is small, but the viewing area is large. In this thesis, images taken by unmanned aerial vehicles were studied on computer. There are a lot of studies in the literature about obtaining panoramic images. However, studies on image mosaicing in aerial images taken by unmanned aerial vehicles are less. In the thesis, the image mosaic process is explained step by step by giving images. In the study, the feature extraction step which is one of the image mosaic steps is emphasized. Feature extraction algorithms in the literature were examined. According to the types of aerial images for the image mosaicing accuracy and performance in terms of appropriate feature extraction methods were tried to determine. Within the scope of the thesis, various applications have been made on indoor and outdoor aerial images. The accuracy and performance of the mosaic outputs were compared with different feature extraction algorithms of aerial images obtained from sloping ground and flat ground at different overlap values. Image mosaicing performance difference between two and multiple input images was examined. The image mosaic applications performed in the open source development environment and the applications performed in the non-open source development environment were compared. The indoor air images in different image sets were mosaiced with different feature extraction algorithms and the accuracy of the mosaic outputs was examined. In addition, the fact that the air images are taken from different viewpoint and in different illumination situations causes seams on the resulting image. In the thesis study, it was applied on the removing of these seams.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZrBDRAJGXZpXQJZd9vIEVV7sgQZiQe5sm4rYpMU24WRs
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1335
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
569948.pdf18.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

172
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

318
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.