Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/133
Title: Demiryolu altyapısının derin karıştırma ve Novocrete® kullanılarak iyileştirilmesi
Other Titles: Improving the railway infrastructure by using deep mixing and Novocrete®
Authors: Demiröz, Atila
Arık, Serdar
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Demiryolu altyapısı
zemin iyileştirme
Novocrete®
derin karıştırma yöntemi
Railway substructure
soil improvements
Novocrete®
deep mixing methods
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Son yıllarda Dünya'da ve ülkemizde gelişen teknoloji, değişen ihtiyaçlar, ekonomik büyüme, nüfus artışı ve iklim değişiklikleri gibi nedenlerle güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım talepleri artmış ve ulaştırmada da demiryollarının önemi ve gelişimi ön plana çıkmıştır. Tez kapsamında, demiryollarında altyapı inşasının önemine değinilmiş ve yapılacak olan altyapı inşası esnasında güzergâhın geçtiği zemin özellikleri ve kriterlerin sağlanamadığı kesimlerde uygulanacak zemin iyileştirme yöntemlerine değinilmiştir. Bununla birlikte, tez kapsamında Adana-İncirlik-Toprakkale hat kesiminde mevcut hattın rehabilitasyonu ve 2. hat yapılması işleri kapsamında, arazinin araştırma öncesinde yapılan literatür çalışmasıyla jeolojik ve geoteknik bilgileri bir bütün halinde ele alınmıştır. Zemin üzerinde yapılan deney sonuçları değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda söz konusu projede Novocrete® ve derin karıştırma yöntemi uygulanması suretiyle yapılan zemin iyileştirmelerine değinilmiş ve hesaplamalara yer verilmiştir.
In recent years, the demands of safe, fast and comfortable transportation have increased due to developing technology, changing needs, economic growth, population growth and climate changes in the World and in our country and the importance and development of railways has come to the forefront in transportation. Within the scope of the thesis, the importance of substructure construction in the railways is mentioned and the soil characteristics that the route passes during the construction of the substructure and the soil improvement methods to be applied in the sections where the criteria cannot be met are mentioned. In addition, within the scope of the thesis, the geological and geotechnical information of the land has been dealt with as a whole with the literature study conducted before the research within the scope of rehabilitation of the existing line of the Adana-İncirlik-Toprakkale and construction of the 2nd line. In this Project, the results of the experiments on the ground were evaluated and as a result of these evaluations, ground improvements made by applying Novocrete® and deep mixing method were mentioned and calculations were made.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH-zTpxE7wsMvUTrv3OB-Qa_qF6y8uCzH4v3APejmh1Cf
https://hdl.handle.net/20.500.13091/133
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
615468.pdf8.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

184
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

46
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.